Vybrali jsme pro vás deset největších a nejzajímavějších, s nimiž vás v příštích týdnech seznámíme. A na které se můžete těšit? Nové díly vždy v sobotu.
DOLNÍ JIŘETÍN
SOUŠ
LIBKOVICE
SOUŠ
ZÁLUŽÍ
DŘÍNOV
KOMOŘANY
TŘEBUŠICE
KOPISTY
DOLNÍ LITVÍNOV

Obec Libkovice je poprvé zmíněna v darovací listině českého knížete Bedřicha v roce 1186, kde potvrzuje špitálu sv. Jana Jeruzalémského držbu, mimo jiné, také obce Libkovice. Další zmínka je z roku 1209, kdy pražský biskup Daniel potvrdil klášteru Osek desátky z Libkovic. Kolem roku 1240 koupil Slavko, opat oseckého kláštera, od Václava z rodu Hrabišiců, část vsi Lubcowitz se dvěma mlýny, vinicí, lesíkem a rybníčkem. V majetku kláštera v Oseku zůstala obec až do roku 1848.

Koncem první poloviny 18. století se v obci během sedmileté války objevil mor. Rozmach hornictví ke konci 19. století přinesl nové pracovní příležitosti a přispěl k dalšímu rozmachu obce. Ryze zemědělská obec se tedy do konce 19. století proměnila v hornickou obec.

Za 1. republiky v obci vznikly nové firmy - cihelna, továrna na keramické zboží, sklárna a Libkovické keramické závody. Obec ležela na Lomském potoce, sousedila na jihozápadě s Mariánskými Radčicemi, na jihovýchodě byl Jenišův Újezd a na severovýchodě Lom.

Obec byla do roku 1960 součástí okresu Teplice. Pravděpodobný vznik názvu obce je ze slova “źubkovici“ a označoval „ves lidí Libkových .

Uprostřed návsi se nacházel pseudorenesanční kostel sv. Michaela archanděla, postavený v letech 1893 - 1895. Stával na místě před tím nedávno zbouraného staršího kostela, zasvěceného sv. Mikuláši. Při cestě do Hrdlovky stával sloup Nejsvětější Trojice z roku 1739 a socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1730. Známé čtyři výklenkové kaple zastavení Sedmi bolestí Panny Marie, nacházející se původně u cesty z Libkovic do Mariánských Radčic, byly přemístěny ke kostelu ve Vtelně. Postupně v letech 1990 až 1993 byla obec likvidována v důsledku postupu těžby uhlí.

O NAKLADATELSTVÍ J. HRONA
Nakladatelství Hron má v nabídce mnoho DVD o zaniklých obcí Mostecka, Jirkovska a Bílinska a dále několik desítek DVD a brožur o historii všech měst a většiny obcí v celých severních Čechách. Mimo jiné tento rok vyšlo 2 DVD „Starý a nový Most“, DVD „Stoletá proměna Litvínova„, dále DVD o Teplicích a okolí, Ústí nad Labem a okolí, Lounech a okolí a Žatci a okolí. Veškerá DVD, brožury a také pohledy starého a nového Mostu, zaniklých obcí apod. je možné objednat na internetu na http://www.jaroslavhron.ic.cz, kde je kompletní nabídka zboží o Mostě a nejen o něm, zaniklých obcích a městech v celých severních Čechách.