Vybrali jsme pro vás deset největších a nejzajímavějších, s nimiž vás v příštích týdnech seznámíme. A na které se můžete těšit? Nové díly vždy v sobotu.

DOLNÍ JIŘETÍN
SOUŠ
LIBKOVICE
SOUŠ
ZÁLUŽÍ
DŘÍNOV
KOMOŘANY
TŘEBUŠICE
KOPISTY
DOLNÍ LITVÍNOV


Nejstarší písemná zmínka o obci je uvedena v listině krále Václava I. z roku 1250, ve které daroval oseckému klášteru mimo jiné polovinu rybářů z obce, včetně příslušné části jezera. Toto bylo potvrzeno i v roce 1341 králem Janem Lucemburským. Ve druhé polovině 15. století náležela část obce k mosteckému hradu, část oseckému klášteru a část majitelům Červeného Hrádku. Část obce, náležející k Červenému Hrádku, byla v roce 1612 získána Bohuslavem z Michalovic. V roce 1621 mu ale byla obec s jeho dalším majetkem konfiskována a v roce 1622 prodána Vilému ml. z Lobkovic. V roce 1595 zakoupilo město Most od císaře Rudolfa II. mostecký hrad včetně části Komořan.

Z roku 1612 se zachoval urbář, který dokládá, jak obec vypadala před třicetiletou válkou. V té době byla obec rozdělena do dvou panství - mosteckého a michlovského. V roce 1654 drželi Komořany majitelé František Vilém z Lobkovic, Martin Michna a město Most, jehož část byla v roce 1689 také prodána Lobkovicům. Komořany pak zůstaly součástí jejich panství Nové Sedlo - Jezeří do roku 1848. V roce 1838 postihl obec ničivý požár. K roku 1870 byla zprovozněna železniční trať spojující Teplice, Most a Chomutov. Její zprovoznění umožnilo rozvoj těžby uhlí v jejím okolí. V okolí obce byl postaven v roce 1875 důl Jupiter a v roce 1883 povrchový důl Germania, v roce 1885 pak hlubinný důl Germania (později pod názvem Fortuna).

V důsledku dolování byl narušen v roce 1878 známý pramen Komořanské kyselky. Obec ležela asi 5 kilometrů od Mostu na jižním břehu Komořanského jezera. Jihozápadně od Komořan se rozkládala obec Ervěnice, východně Souš a severně Dolní Jiřetín.

Název obce je odvozen od skutečnosti, že její obyvatelé žili na pozemcích královské komory. V písemnostech se uvádí názvy Chomoran, Komoran, Komoržany nebo německé názvy Kornmern a Kurnmern. V Komořanech stávala kaple sv. Anny z roku 1701, postavená Ferdinandem, hrabětem z Lobkovic. Stavba však byla v roce 1838 zbourána. Na jejím místě byla v roce 1846 vybudována pseudogotická kaple stejného zasvěcení. Na hřbitově se nacházela empírová kaple z 19. století. Jedinou památkou, která se z obce zachovala, je morový sloupek z 80. let 17. století, který je v současnosti ve Vtelně u Mostu.

Obec byla zlikvidována v letech 1986 až 1987 a její katastr od 1. 1. 1988 přičleněn k Mostu

Jaroslav Hron

O NAKLADATELSTVÍ J. HRONA
Nakladatelství Hron má v nabídce mnoho DVD o zaniklých obcí Mostecka, Jirkovska a Bílinska a dále několik desítek DVD a brožur o historii všech měst a většiny obcí v celých severních Čechách. Mimo jiné tento rok vyšlo 2 DVD „Starý a nový Most“, DVD „Stoletá proměna Litvínova„, dále DVD o Teplicích a okolí, Ústí nad Labem a okolí, Lounech a okolí a Žatci a okolí. Veškerá DVD, brožury a také pohledy starého a nového Mostu, zaniklých obcí apod. je možné objednat na internetu na http://www.jaroslavhron.ic.cz, kde je kompletní nabídka zboží o Mostě a nejen o něm, zaniklých obcích a městech v celých severních Čechách.