Vybrali jsme pro vás deset největších a nejzajímavějších, s nimiž vás v příštích týdnech seznámíme. A na které se můžete těšit? Nové díly vždy v sobotu.

DOLNÍ JIŘETÍN
SOUŠ
LIBKOVICE
SOUŠ
ZÁLUŽÍ
DŘÍNOV
KOMOŘANY
TŘEBUŠICE
KOPISTY
DOLNÍ LITVÍNOV


První písemná zmínka o obci Dřínov je až z roku 1514. Víme ale z nepotvrzených zdrojů, že obec existovala již mnohem dříve. Roku 1516 Dřínov patřil k Ervěnicím. Koupil jej ale již dříve před tímto rokem Zikmund ml. Smolík ze Slavic. Pak byla obec přidělena k panství Červený Hrádek a roku 1571 se vrátila opět k Ervěnicím.

Roku 1586 je obec uváděna pod názvem „Pertelsdorff jinak Držinowa“. Po porážce stavovského povstání z let 1618 až 1620, do kterého se zapojil majitel zdejšího panství Bohuslav ml. z Michalovic, byl jeho majetek zkonfiskován a on sám byl popraven.

Obec a panství pak roku 1623 koupil spolu se zámkem Jezeří Vilém mladší z Lobkovic, který tak vytvořil panství Nové Sedlo - Jezeří.
Roku 1787 měla obec 28 domů a do roku 1828 stoupl jejich počet celkem na třicet. Tehdy tam také žilo 176 obyvatel. Obec v této době neměla kostel, jen dvě kaple a do roku 1888 neměla školu. Vedle školy stála pseudogotická kaple z roku 1894 zasvěcená svaté Anně. Na konci vsi stála barokní kaple z roku 1712, která byla zasvěcená svatému Janu Nepomuckému.

V roce 1850 byl Dřínov spojen s dalšími osmi vesnicemi do obce Nové Sedlo, německy Neundorf. Samostatnou obcí se stal až v roce 1880.

Éra uhlí

Devadesátá léta 19. století znamenala v dějinách Dřínova přelom. Do té doby se obyvatelé zabývali převážně zemědělstvím. V této době ovšem začala nabývat na významu těžba hnědého uhlí. Roku 1893 zde vznikl důl Grohmann, roku 1946 byl přejmenován na důl Maršál Koněv, kde se těžilo až do 30. června 1977. V této době ale obec Dřínov již neexistovala.
Obec zanikla k 1. červenci 1976, Dřínovské jezero s koupalištěm a loděnicemi v roce 1981.

Jaroslav Hron

O NAKLADATELSTVÍ J. HRONA
Nakladatelství Hron má v nabídce mnoho DVD o zaniklých obcí Mostecka, Jirkovska a Bílinska a dále několik desítek DVD a brožur o historii všech měst a většiny obcí v celých severních Čechách. Mimo jiné tento rok vyšlo 2 DVD „Starý a nový Most“, DVD „Stoletá proměna Litvínova„, dále DVD o Teplicích a okolí, Ústí nad Labem a okolí, Lounech a okolí a Žatci a okolí. Veškerá DVD, brožury a také pohledy starého a nového Mostu, zaniklých obcí apod. je možné objednat na internetu na http://www.jaroslavhron.ic.cz, kde je kompletní nabídka zboží o Mostě a nejen o něm, zaniklých obcích a městech v celých severních Čechách.