Řada dospělých dcer a synů se chová ke svým rodičům drsněji než takzvaní šmejdi. Sociální pracovníci varují na Mostecku před utrpením seniorů, kteří místo zaslouženého odpočinku žijí kvůli svým rodinám v izolaci, chudobě a ve strachu ze zabavení posledního majetku.

„Je vysoký nárůst počtu seniorů, kteří jsou zadluženi vlivem rodiny. Přejímají dluhy za své děti a ocitají se v exekucích,“ sdělila vedoucí litvínovského odboru sociálních věcí a školství Veronika Knoblochová. Podle ní se podaří odhalit jen zlomek případů, protože většina seniorů se stydí a své potíže nikomu nesdělují.

Dobročinný neziskový sektor, který zdarma pomáhá lidem v nouzi, upozorňuje i na nemilosrdné praktiky. „Dluhy seniorů bývají spojené s domácím násilím, které je dostává do sociální izolace,“ řekla vedoucí Občanské poradny v Mostě a Litvínově Lada Šůláková. Dochází například k psychickému týrání, při kterém mladé rodiny vydírají seniory přes své děti. Babičkám a dědečkům vyhrožují, že když za ně nepřijmou půjčku, vnoučata nikdy neuvidí. Vystrašení senioři, kteří nechtějí mít ze života peklo, nátlaku obvykle podlehnou a přijmou břímě úvěrů. Podle Šůlakové je nejdůležitější, aby takoví senioři našli odvahu a vyhledali odbornou pomoc.

Litvínovská radnice nedávno uspořádala pro předsedy klubů seniorů exkurze u místních poskytovatelů sociálních služeb, aby šířili mezi nejstarší generací informace o možnostech a místech pomoci. „Narážíme ale na problém, že čím dál méně seniorů má potřebu se organizovat,“ uvedla vedoucí odboru sociálních věcí. Zájem o společné aktivity, kde by se mohli staří lidé svěřovat, je nízký hlavně od jara do podzimu, kdy je část seniorů na chatách a zahrádkách. Další chodí ven jen na nákup či krátké procházky.

„Většina důchodců se nesdružuje a zůstává doma. Když mají dluhy a k tomu ještě zdravotní problémy, tak jsou zcela osamělí,“ sdělila místostarostka Litvínova Erika Sedláčková. Podle ní je umístění poradny v Krušnohorské poliklinice ideální, neboť tam chodí k lékaři také senioři samotáři a mohou si sociální služby všimnout.

I složitá situace se dá řešit

V roce 2018 vyhledalo kvůli dluhům odbornou pomoc Občanské poradny v Mostě a Litvínově celkem 1004 klientů. „Převážně hasíme už vzniklý požár. I když je ale situace hodně složitá, vždy se dá řešit,“ uvedla vedoucí poradny. Nejčastěji přicházejí dlužníci čerpající nevýhodné spotřebitelské úvěry a ti, kteří nezvládli nepředvídatelné nutné výdaje. Příčinou bývá i nízká úroveň finanční gramotnosti. Zranitelnou skupinou jsou kromě seniorů a mladých lidí i samoživitelé. Řešení dluhů zasahuje celou rodinu a vyžaduje komplexní podporu. Poradna se chce letos více zaměřit na prevenci zadluženosti, aby u rizikových skupin včetně školáků a středoškoláků posílila zdravé finanční návyky.

Poradna Litvínov(ul. Žižkova 153, 1. patro Krušnohorské polikliniky)

Provozní doba:
Pondělí 09.00 - 13.00, 14.00 - 17.00
Úterý 09.00 - 15.00
Středa 09.00 - 15.00
Čtvrtek 09.00 - 13.00, 14.00 - 17.00
Pátek 09.00 - 13.00

Telefon: 417 638 954