Hlučný autodrom má nové kritiky. K mostecké senátorce a zastupitelce Aleně Dernerové se přidali pražští senátoři Marek Hilšer a Václav Láska. Obyvatelům žijícím u závodiště společně přislíbili pomoc. Chtějí získat další zákonodárce a udělat z místní kauzy celostátní téma. Vadí jim, že autodrom opakovaně od jara do podzimu překračuje limit pro hluk, porušuje městskou vyhlášku a obstrukcemi uniká sankcím. Podle úředního měření se hluk pohybuje většinou mezi 50 a 80 decibely, denní limit je 50.

„Porušuje se norma a občané se nemohou dovolat spravedlnosti. Je tedy třeba, aby zasáhl stát,“ sdělil senátor Hilšer. Podle člena spolku Zdraví pro Most Martina Martinovského je stát za problém zodpovědný, protože za socialismu umožnil stavbu autodromu u rodinných domů. Martinovský navrhl, aby stát soukromý areál vykoupil, protože hluková zátěž je už příliš dlouho neúnosná a jeví se jako neřešitelná. „S pomocí zákonodárců by mohlo dojít k posunu celé záležitosti. S nadměrným hlukem se potýkáme od roku 2015 a dosud se nic nezměnilo,“ uvedl člen spolku.

„Možnost vykoupení státem tu je,“ konstatoval senátor Láska. Mostečtí stěžovatelé vyčerpali téměř všechny možnosti obrany proti hluku. Soudní proces, který řeší žalobu na autodrom, se podle nich bude protahovat stejně jako vleklé vymáhání pokut a nechtějí čekat další roky.

„Jsou ve velmi tíživé situaci. To, že trpí hlukem a nemohou se dovolat svých práv, považuji za obrovský problém,“ řekla senátorka Dernerová. Kromě shánění další podpory prosazuje, aby o výjimkách z protihlukové vyhlášky nerozhodovali radní, ale zastupitelstvo. Upozornila, že hluk z autodromu proniká i do nemocnice a ruší také rekreanty na Matyldě.

„Nikdy jsem nezažila takový rambajs jako v posledních letech,“ sdělila na setkání se senátory jedna z obyvatelek Souše, která žije v domě z roku 1933. „Autodrom vznikl v roce 1983,“ dodala starousedlice.

„Se senátory se shodneme v názoru, že by se problém hlukové zátěže měl řešit na celorepublikové úrovni,“ sdělil mluvčí společnosti Autodrom Most Jan Foukal. Podle firmy vyšla najevo absurdní situace – stát stanovil nesplnitelné hlukové limity, s nimiž nelze provozovat státem zkolaudovaný areál pro motosport a testování vozidel. „Pro náš areál totiž platí hodnoty nižší, než na kterékoli běžné komunikaci v obci i mimo ni,“ dodal mluvčí.

Nápadu, že by stát odkoupil areál autodromu a udělal z něj třeba národní homologační a testovací polygon, by se firma nebránila. Pokud taková nabídka přijde, bude o podmínkách případné transakce ochotna jednat. Zároveň ale společnost odmítá nařčení, že se ze zlého úmyslu odvolává proti rozhodnutím hygienické stanice a zdržuje sankční řízení. „Využíváme veškeré legální legislativní kroky s cílem ochránit provoz autodromu a jeho aktivit, jež jsou z velké části zaměřeny také na bezpečnost silničního provozu a slouží široké veřejnosti,“ dodal mluvčí.

Firma považuje městskou protihlukovou vyhlášku za nezákonnou a podala na ni žalobu ke správnímu soudu.

Za lež označila tvrzení, že nechystá žádná protihluková opatření. „Dosud si vyžádala velký objem peněz, které bychom bývali rádi investovali do rozvoje a modernizace areálu autodromu a do dalšího zkvalitňování služeb. Ukazuje se však, že jde de facto o neřešitelný problém,“ poznamenal Foukal.