Zatím ale stále ještě platí, že vstup a pobyt v prostorách knihovny je možný pouze po dezinfekci rukou, s řádně nasazenou ochrannou rouškou a při dodržení sociálních odstupů!

Knihovna také nabízí novou službu v recepci, a sice pod heslem Sázej, sklízej, sdílej… rozběhla semínkovnu. Ta nabízí ekologické osivo do zahrádky a je místem, kde zahradníci mohou mezi sebou bezplatně sdílet osivo ze svých zahrádek.