Rozhodování o případné legalizaci převzal krajský úřad. Kdy a jak rozhodne, není jasné. Tento podnikatel je ale považovaný za „šedou eminenci“ ústecké ODS. O případu jako první informovala Česká televize.

Nesouhlas CHKO

Na doposud nelegální stavby u Oulického domu loni na přelomu září a srpna upozornili stavební úřad v Trmicích pracovníci Chráněné krajinné oblasti České Středohoří (CHKO). „Terénní úpravy, jak jsme na místě zjistili, souvisely s přípravou stavby vodní nadrže na pozemku pana Oulického,“ uvedla vedoucí správy CHKO Markéta Peřinová.

Některé stavby se ale nacházejí na dle územního plánu nezastavitelném území ve třetí zóně ochrany. Tedy se na nich skoro nic nesmí postavit.
CHKO vše ihned oznámili stavebnímu úřadu v Trmicích. Podle správy stavebník vnáší do vesnického prostředí rize městské prvky, třeba masivní stěny, umělé svahování pozemků a výsadbu nepůvodních dřevin.

„Vnáší do krajinného rázu cizorodé prvky a nutno zdůraznit, že krajinný ráz je jedním z chráněných fenoménů na území CHKO,“ dodala Peřinová.

Z úřadu na úřad

Trmický stavební úřad zahájil řízení o odstranění stavby loni v září. Během něj pak podnikatel Oulický požádal o dodatečné stavební povolení. Úřad ho tedy vyzval, aby předložil potřebné doklady. Trmický úřad však o stavbě nakonec nerozhodoval. Těsně před rozhodnutím nakonec vydal krajský úřad usnesení, že na základě žádosti Oulického celou záležitost přebírá.

Jak k tomu uvedl Milan Zemaník, ředitel krajského úřadu, je to zřídkavý případ a od Trmic takto řízení přebírají poprvé. „O možnosti požádat krajský úřad o převzetí řízení o odstranění stavby ví jen málo lidí. Rozhodně to není obvyklé, ale zákon s tím ve správním řádu samozřejmě počítá.“

Odvolává se přitom na takzvaný institut „atrakce“. Atrakce, jako jedna z forem změn místní příslušnosti, spočívá v tom, že správní řízení, včetně rozhodnutí ve věci převezme, tedy vztáhne na sebe, nadřízený správní orgán a rozhodne jako správní orgán nižšího stupně. Správní řízení, které již bylo ukončeno vydáním rozhodnutí, samozřejmě převzít nelze.

Krajský úřad při svém rozhodnutí prý dospěl k závěru, že dosud vedená řízení vykazují několik zásadních pochybení, v jejichž důsledku prý lze předpokládat, že vydaná rozhodnutí budou nezákonná. Trmický stavební úřad ale odmítá, že by se doppustil nějakých pochybení.

Kauza Černá duše

Sám Oulický se k celé kauze nevyjádřil. S novináři většinou ani nemluví. V minulosti byl spojován s kauzou černých duší a v této souvislosti jej některá média spekulovala, že je Velrybářem, který vše řídí.

Loni v prosinci, těsně před kongresem ODS, na němž členové volili předsedu a místopředsedu, měl údajně získat 379 nových členů k tomu, aby předem vybranému kandidátovi Petru Gandalovičovi dali svůj hlas. To se ale nikdy nepotvrdilo.

Zpravodajové Deníku