Je čtvrtek 22. června odpoledne a za chvíli začne zasedání mosteckého zastupitelstva. Na stolech v sále už stojí cedulky s názvy politických seskupení, jejichž zastupitelé v městské samosprávě působí. Nechybí ani cedulka Sdružení Mostečané Mostu (SMM), které má pět komunálních politiků. Nad jejich patronem, kterým jim pomohl k veřejné funkci, však od června visí stín.

Krajský soud totiž rozhodl o zrušení spolku Sdružení Mostečané Mostu kvůli jeho neoprávněnému působení v politice. Spolek se s verdiktem nesmířil a případem se bude zabývat soud vyšší instance. Zastupitelé pod křídly SMM dál pracují.

Sídlo spolku Sdružení Mostečané Mostu.
Sdružení Mostečané Mostu má skončit likvidací. Rozhodl o tom soud

Když zastupitel a volební lídr SMM Jiří Nedvěd přichází do sálu zastupitelstva, tváří se soustředěně jako obvykle. Čeká ho dvouhodinové jednání, kde bude jako aktivní opoziční zastupitel řadu věcí připomínkovat či kritizovat. Rozhodnutí soudu ho očividně nezneklidňuje. Všechno podle něj zůstává při starém. „Pro nás, co jsme tu za volební stranu Mostečané Mostu, se v podstatě vlastně nic neděje,“ říká Nedvěd. Spolek SMM je podle něj sdružení lidí, které podporuje volební stranu.

„Podpora politické činnosti, která je spolku vytýkána, byla jen jedna z dalších činností spolku. Ten sám o sobě politickou činnost nevykonává,“ dodává. Podle něj se spolek nevzdává, chce před justicí svou činnost uhájit a spor vyhrát. „Už jen proto, že v České republice je hodně spolků, které podporují svoje lidi v tom, aby byli angažovaní v politice. Pokud soud zruší spolek Sdružení Mostečané Mostu, tak by to mohlo mít dopad na všechny volební strany, které nechtějí být politickou stranou,“ vysvětluje Nedvěd a dodává, že spolek SMM vznikl, aby sdružil lidi různých politických názorů.

Mandát zastupitelů SMM stále platí a kontakty na ně figurují pod názvem Sdružení Mostečané Mostu na webu města ve složce Zastupitelstvo. Jak se bude případ dál vyvíjet, nikdo neví.

Krajský soud má však jasno - SMM pod pláštíkem apolitického spolku vykonává protiprávně činnost politické strany a vyhýbá se tím například zákonné povinnosti mít transparentní financování, čímž deformuje na komunální úrovni soutěž regulérních politických stran a hnutí. Tomuto rozhodnutí předcházel složitý proces dokazování, který trval několik let. Ze čtyř navrhovatelů na zrušení spolku SMM zůstal nakonec jen jeden, politické hnutí OMMO. Tomu dal krajský soud v červnu zapravdu, že spolek SMM provádí neoprávněně politickou činnost. Podrobnosti jsou v rozsudku, který má Deník k dispozici.

Už loni v březnu soud upozornil spolek, že nepřípustně vyvíjí činnost politické strany či hnutí a dal mu půl roku na to, aby takovou činnost zanechal a hlavně aby neusiloval o mandáty v zastupitelstvu při dalších volbách. Soud tehdy spolek varoval, že když neposlechne, tak ho zruší. Toto upozornění se netýkalo mandátů zastupitelů zvolených za SMM v roce 2018. Jenže spolek soud neposlechl a znovu se zapojil do voleb, které byly na podzim 2022.

Spolek vždy odmítal, že by se choval v rozporu s legislativou. U soudu se mimo jiné hájil tím, že je třeba rozlišovat mezi spolkem a volební stranou, které mají podobný název. Spolek sice připustil, že podporuje jednotlivé kandidáty ve volbách, ale argumentoval, že působí jen regionálně a u komunálních voleb transparentnost financování volební kampaně zákon nevyžaduje.

Z rozsudku však vyplývá, že i když se spolek přímo nezúčastnil voleb do zastupitelstva v roce 2022, organizoval a financoval volební kampaň volební strany Sdružení Mostečané Mostu. Podle soudu výdaje na financování kampaně přesáhly sumu 800 tisíc korun, zatímco v nevolebním roce 2021 byl spolek z hlediska hospodaření téměř nečinný, protože výdaje měl jen ve výši 3 000 korun. Soud také přihlédl k tomu, že většina z pěti zvolených zastupitelů SMM jsou členy či tzv. sympatizanty spolku. Proto soud rozhodl, že se spolek stále chová jako politická strana, a ne jako zájmová skupina, která své cíle nerealizuje pomocí voleb. „Tím, že spolek vyvíjí tuto činnost, je fakticky zastřenou politickou stranou či hnutím, dosahující svého cíle (získání mandátů v obecních volbách svými kandidáty) nezákonným způsobem, neboť se tím vyhýbá plnění povinností podle zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,“ rozhodl soud.

Den otevřených dveří na hasičské stanici v Mostě ve středu 21. června..
FOTO: Podívejte na ty davy. Hasiči v Mostě ukázali lidem své pracovní zázemí

Za nejvýznamnější prohřešek označil to, že spolek, který se neoprávněně chová jako politická strana, nepodléhá jako politická strana kontrole hospodaření, nemusí si ověřovat účetní závěrky auditorem nebo mít oddělený účet pro volební kampaň, což v případě SMM narušuje férovou politickou soutěž. V rozsudku se navíc píše, že spolek vznikl jako nepolitické společenství.

Krajský soud spolek zrušil s likvidací, protože obcházel pravidla pro sdružování občanů v politických stranách a hnutích a pravidla pro jejich hospodaření. Likvidátorem spolku jmenoval soud Arnošta Ševčíka, předsedu rady spolku. Deníku se ho ve čtvrtek nepodařilo zkontaktovat, na zaslanou sms zprávu s dotazy nereagoval. Sdílnější nebyl ani právník. „Já vám nemohu poskytovat žádné informace,“ řekl advokát Michal Mleziva, který v této věci SMM u soudu zastupuje.

Spolek chce dál fungovat. „Bylo podáno odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem,“ sdělil mluvčí SMM Petr Prokeš. Kdy bude jednání, se podle něj ještě neví.

Zástupci spolku v minulosti argumentovali třeba tím, že SMM hájí zájmy běžných občanů, z jejichž iniciativy vzniklo, a že úřední registrace spolku byla bez problémů. Stížnost na účast SMM v posledních komunálních volbách justice loni zamítla, protože podání kandidátky bylo po formální stránce v pořádku.