Prioritou radnice, jejíž daňové příjmy letos klesly o sto milionů korun, je zajistit provoz města, škol, sociálních služeb, pokračovat v údržbě a nejnutnějších opravách a udržet bez větších omezení MHD s dotací 82 milionů korun s nárokem na nouzovou desetimilionovou rezervu. Do náročnějších investičních akcí se radnice pustí jen s pomocí banky, státu a EU.

Lidé mají být spokojeni. Jízdné v MHD nezdraží. Svoz odpadků bude stále zadarmo. Řidiči dostanou další nová parkoviště za 12 milionů, chodci lepší chodníky opravené za 20 milionů.

Největší investicí, hrazenou ze čtvrtmiliardové půjčky, bude rekonstrukce sportovní haly. Na velké přestavby knihovny, Repre a 3. náměstí a další projekty nejsou peníze.

Změn ale bude přece jen více. Co se nestihlo letos, dodělá se v roce 2010. „Do příštího roku přechází akce v celkové výši devadesát dva milionů korun,“ řekl ekonomický náměstek primátora Luboš Pitín.

Požadavky městské úřední správy radní značně utlumili. Vyhověli jen úseku komunálního hospodářství (péče o čistotu ulic) a dopravnímu úřadu (zajištění MHD). Dobrou zprávou je chystané zateplení pěti škol za 123 milionů, většinu uhradí stát. Město od něj získá dotace.

Celkový schodek rozpočtu radní naplánovali na 255 525 000 korun. Propad město uhradí z finančních rezerv z minulých let. Ztrátu v rozpočtu tvoří schodek běžného rozpočtu ve výši 32 853 000 korun, schodkem kapitálového rozpočtu ve výši 222 672 000 korun, přebytek fondu rozvoje bydlení ve výši 833 000 korun a schodek sociálního fondu 4 016 000 korun.