Projekt školy si klade za cíl zvýšit nejen kvalitu, ale i dostupnost a zázemí pro vzdělávání.

Škola se rozhodla investovat do učeben chemie a biologie, kde se vyučují odborné předměty. Prostory čekají stavební úpravy, pořizovat se bude také nový nábytek a učební pomůcky.

Nově vzniklé učebny budou sloužit nejen místním studentům, ale také žákům litvínovských základních škol, se kterými Schola Humanitas spolupracuje. Stavební úpravy se týkají nejen hlavní budovy školy, ale také blízké administrativní budovy.

Zahájení projektu je naplánované na 1. července 2017 a práce by měly být kompletně hotové 31. prosince 2018.

Rozpočet projektu je vyčíslen na čtyři miliony korun. Stavební úpravy, vybavení a pomůcky budou stát 3,5 milionu korun. Na stavební úpravy pro bezbariérovost, které se týkají toalet a schodolezu, je určeno půl milionu korun.

Projekt bude z 90 procent financován z dotací, 10 procent si uhradí sama škola. Zastupitelstvo města schválilo vyčlenění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování projektu v celkové výši nákladů. Finanční prostředky škola obdrží od města po schválení dotace a podepsání smlouvy.