Nyní byla sbírka oficiálně ukončená. Informoval o tom v souhrnné zprávě senátor Vlastimil Balín, který nad ní převzal záštitu.

V době od únoru do listopadu 2007 probíhala na Mostecku největší humanitární akce v dějinách mosteckého zdravotnictví. U jejího zrodu stáli tři lidé se srdcem na dlani. Mostecký podnikatel Jiří Hasman a dva lékaři dětského oddělení mostecké nemocnice – primář MUDr. Jiří Biolek a MUDr. Alena Dernerová. Mediálním partnerem, který o sbírce od jejího počátku informoval, byl i mostecký deník.

„Že šlo zřejmě opravdu o největší humanitární akci, o tom svědčí počet lidí, kteří se nejen z Mostecka do solidarity zapojili. Všem, kteří dokázali velikost svého srdce a lidské solidarity nyní děkujeme,“ vyjádřil se jeden z organizátorů sbírky senátor Vlastimil Balín.

Po dobu devíti měsíců na konto digitálního ultrazvuku pro dětské oddělení mostecké nemocnice přispívali lidé z celého Ústeckého kraje. „Myslím, že ta spousta lidí si zaslouží alespoň takovéto malé poděkování,“ sdělil Balín.

Díky novému přístroji se mnohým rodičům velmi ulevilo. „Celý přístroj a tři sondy stojí 1,3 milionu korun. Máme velkou radost, že se nám podařilo tuto sbírku zorganizovat,“ řekla jedna z iniciátorů celé charitativní akce MUDr. Alena Dernerová z dětského oddělení v Mostě.

Drobných dárců byly stovky. Lidé přispívali, čím mohli. Velkou částkou se do sbírky také zapojila i společnost Mostecká uhelná, která nakonec věnovala na zakoupení ultrazvuku půl milionu korun. Většími částkami také přispěli například firmy SIAD, SBD Krušnohor a OV KSČM.

Peníze na nový přístroj nemohli lékaři dlouho sehnat. Teď jsou zdravotníci spokojení. Nový digitální ultrazvuk nabízí mnoho výhod. Rozpozná například, zda dítě nemá po předčasném porodu krvácení do mozku. Umí zkoumat i srdce, ledviny a kyčle.

Pomoc drobných a velkých dárců ředitele nemocnice i primáře dětského oddělení překvapila. „Akce se vyvíjela mnohem dynamičtěji, než jsem očekával,“ svěřil se ředitel mostecké nemocnice Vladimír Müller.