Jedním z tradičních partnerů Sbírky jsou od samého počátku obchody Albert, kde se objemy darů potřebným každoročně navyšují. Zlepšuje se také organizace Sbírky a možnosti darovat, letos se Sbírka potravin uskuteční dvakrát, na jaře i na podzim.

Cílem tradiční celorepublikové charitativní akce je poukázat na problémy s nedostatkem potravin na jedné straně a jejich plýtváním na straně druhé. „Společně s Federací potravinových bank jsme před sedmi lety začali s celonárodní akcí, která postupně vedla občany k uvědomění si velkého společenského problému,“ řekl Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert, které pravidelně darují neprodané trvanlivé potraviny potravinovým bankám po celé republice.

Jen na Mostecku během loňské Sbírky potravin putovalo z obchodů Albert potřebným přes půl tuny potravin a drogistického zboží. I letos se zákazníci Alberta budou moci do Sbírky potravin zapojit v hypermarketu v mosteckém obchodním centru Central.