Dosud Mostečanům slouží sběrný dvůr u Rudolic. Ten je ale hůře dostupný, nevede k němu chodník. Z plánované stavby dvora u pečovatelských domů v ulici U Parku sešlo po protestech tamních obyvatel. Objemného odpadu, který nepatří do popelnic, v ulicích přibývá, přestože město nasadilo mobilní velkokapacitní kontejnery. Zřídit druhý sběrný dvůr doporučili odborníci. Nové zařízení bude oploceno. Personál bude odpad třídit do kontejnerů. Zda se sníží zatížení sídlišť odpadem, bude záležet na lidech. „Hodně spoléháme na to, že pokud budou mít lidé odpady zadarmo, začnou s námi spolupracovat a chovat se ekologicky,“ sdělil primátor. Skeptický zůstává zastupitel Ivan Váňa (ODS). „Jsou mezi námi občané, kteří pořádek nedokáží udržet. Je to špatné a musí se s tím něco udělat,“ řekl Váňa na dubnovém zastupitelstvu. Navrhuje častější vyvážení odpadu, případně kontroly u popelnic. Za odpad se nebude platit od 1. července. Město bude podle Vozky nadále sledovat dodržování vyhlášky o udržování pořádku. Přibývat má i kontejnerů na tříděný odpad, aby se podpořila recyklace. Kontrolami se má předcházet znečištění speciálních nádob směsným odpadem, které prodražuje další třídění.