Chtěl byste se vyjádřit k posledním výrokům pana Františka Ryby ohledně privatizace bytů?
Ano. Hned zkraje bych chtěl poznamenat, že většina názorů pana Františka Ryby jsou smyšlenky a nepřesné formulace. Je překvapivé, že člověk, který je úzce spjat s bývalým režimem před rokem 1989, užívá nyní pro člověka, který oznámí podezření z trestného činu, slovo „udavač“. Možná je mu toto označení blízké, leč mezi udáním a oznámením přece jen existuje rozdíl.

Podali jste na SBD Krušnohor oznámení o prošetření k Finančnímu úřadu. S jakým výsledkem?
Co se týče samotného oznámení ohledně prošetření zákonnosti postupu při převodu nemovitosti, stále ještě probíhá šetření, takže v současné době nelze potvrdit ani vyvrátit jakékoli podezření.

A o co vlastně jde?
Podstatou našeho oznámení a našeho výkladu skutečnosti je tento fakt, SBD Krušnohor tvrdí, že díky jimi praktikovanému postupu při převodu nemovitosti budou stávající nájemníci osvobozeni od placení této daně. Ze zákona vyplývá, že od daně z nemovitosti jsou osvobozena družstva, nově vzniklá za účelem koupě domu. Nemohu si pomoci, ale SBD Krušnohor není nově vzniklé družstvo a ani praktikovaným postupem rozvazováním a znovu-uzavíráním nájemních smluv se jím nestává.
Co je ještě podivnější, že přesto všechno má ale SBD Krušnohor pro jistotu v každé smlouvě zakotvenou klauzuli, která zjednodušeně říká, že pokud tato „finta“ neklapne, nese riziko poplatník, čímž se SBD Krušnohor zbavuje případné odpovědnosti.
Tento postup byl předán k prošetření, aby se zjistilo, zda je takové vyhýbání daňové povinnosti legální a zda nekoliduje s dobrými mravy.
Proto nechápu, proč mne pan František Ryba častuje subjektivními hanlivými urážkami.

Pan František Ryba radí jak neskočit při privatizaci bytů na špek. Varuje před společnostmi, které nejsou zapsané v obchodním rejstříku, nebo před půjčkami přerůstajícími v lichvu. Měl byste podobnou radu?
Tvrdí, že je podezřelé, když někdo investuje desetitisíce do reklamy již několik měsíců před privatizací. Zaprvé nechápu, proč je včasný marketing podezřelý, zadruhé zrovna pan František Ryba přeci ví o marketingu své. I když v podnikání se chová umírněněji a na místo aut se prezentuje jen cedulkami na dveře.
K dalším vyjádřením jen uvedu, že konkrétně naše firma je uvedena a zapsána v obchodním rejstříku od roku 1994 a žádné finance na nákupy bytů nepůjčuje a tedy ani zpětně nevymáhá několikanásobné částky, jak plyne ze slov pana Františka Ryby.

Pokud je tomu tak, budete požadovat od pana Ryby nějakou omluvu?
Přemýšlel jsem, zda mám jménem naší společnosti pana Františka Rybu vyzvat, aby se omluvil za pomluvy a bezdůvodné napadání a křivá obvinění.
Dospěl jsem ale společně se svými spolupracovníky k tomu, že by to bylo zřejmě zbytečné a pošetilé. Jeho chování bohatého, rozmazleného a rozčíleného chlapečka, kterému ostatní lezou na privátní píseček, se jen tak nezmění.
Chápu, že podnikání je boj a pan František Ryba bojuje, jak umí. My nechceme s nikým, natož pak s panem Františkem Rybou bojovat jako stařec z Hemingwayovy knihy, jen se snažíme nabídnout lidem korektní služby. Možná by to mohl pan František Ryba respektovat.

Jakub Bouda