„Všechny rychlíky mezi Mostem, Chomutovem, Žatcem a Plzní nahradí autobusy v úseku Most – Podbořany, kromě jednoho páru rychlíků (1190 a 1185), které budou nahrazeny v úseku Most – Žihle," sdělila Valerie Votočková z Českých drah.

"Důvodem výluky na trati jsou opravné a udržovací práce na železničním svršku, a také oprava propustků a železničních přejezdů," vysvětlil Marek Illiaš ze Správy železniční dopravní cesty.

V rámci prací se počítá také s opravou mostu přes řeku Ohři mezi Libočany a Žatcem, na kterém tento týden vyrostlo lešení.