Majitel rybníka Jordan Karagavrilidis začíná společně s městem pracovat na realizaci projektu rybářské bašty, která má u vodní plochy vzniknout.

„Naším cílem je vytvořit takové podmínky, aby vlastník mohl začít uskutečňovat svůj podnikatelský záměr,“ sdělil Václav Cihlář, vedoucí odboru nakládání s městským majetkem městského úřadu. Konkrétně se jedná o prodej a pronájem městských pozemků, které se nacházejí kolem rybníka.

Karagavrilidis má v tuto chvíli již s Litvínovem podepsánu smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku, kde by měla stát bašta.
Další parcely, na kterých by se měla nacházet místa pro rybáře a plot, si chce podnikatel od města pronajmout. „Jedná se o celkem čtyři tisíce metrů čtverečních. Pronájem bude za symbolickou korunu,“ doplnil Cihlář.

Místostarosta Vladimír Vopelka v této souvislosti upozornil, že v nájemní smlouvě si město přesně určí podmínky, za kterých ji může vypovědět. S odborem regionálního rozvoje městského úřadu musí Karagavrilidis dopředu projednat přesnou trasu a způsob oplocení pozemku.

„Plot je důležitý proto, aby podnikatel mohl vůbec začít baštu budovat. Měl by mu ochránit investici,“ vysvětlil místostarosta Vladimír Vopelka s tím, že park pro veřejnost zůstane nadále přes den průchozí.