Rybák zdůraznil, že atleti si váží všeho, co bylo vMostě pro atletiku uděláno, odmítá ale tvrzení, že loni přebudované hřiště na 10. ZŠ je vyhovující. „Atleti nebyly zváni na kontrolní dny ani přizváni ke kolaudaci, nemohli tedy upozornit na závažné nedostatky a nedodělky, které brání vřádném užívání sportoviště,“ sdělil Rybák. Minulý čtvrtek informoval zastupitelstvo o nedodělcích vsektorech skoku o tyči, skoku dalekém a vrhu koulí, o nedodání překážek a startovních bloků, o špatném řešení technického zázemí areálu. „Říkají-li to atleti ústy svých trenérů dnes, není to proto, že by chtěli provokovat a účelově si stěžovat, ale proto, že jsou objevenými nedostatky sami zaskočeni,“ uvedl Rybák.
„Je pravda, že posledních deset let se atletickému klubu děje příkoří,“ prohlásil náměstek primátora Jiří Kurcin. Zároveň ale zdůraznil, že současné vedení města se snaží nedostatky areálu na 10. ZŠ vyřešit. Podle Kurcina se město zabývá také podnětem, že v areálu nelze pořádat regulérní závody. Řekl také, že atletům zůstane i klec pro vrhy a hody na 18. ZŠ, kde se staví nová příjezdová cesta ke školnímu komplexu.

 

Projev Milana Rybáka před zastupiteli:

 

chtěl bych zde dnes učinit veřejné prohlášení, které bych byl rád, kdyby bylo zaznamenáno a jednou provždy jasně deklarovalo můj postoj a jsem přesvědčen že i postoj mosteckých atletů kproblematice výstavby sportovního areálu u 10.ZŠ vMostě. Zároveň si dovoluji prohlásit, že to co budu říkat nejsou žádné účelové polopravdy, ale fakta, která lze kdykoliv doložit.

Vposlední době jsem se setkal několikrát, ať již osobně, či prostřednictvím mosteckých periodik, snázorem, že mostečtí atleti, nebo přímo já, jsme nevděční, protože si neuvědomujeme co vše pro nás atlety bylo uděláno a hlavně dnes kritizujeme a napadáme to, co jsme měli kritizovat a napadat vdobě, když se to tvořilo.

Takže:

1) Mostečtí atleti i já osobně si vážíme všeho, co bylo vMostě pro atletiku uděláno.

2) Pamatujeme si a vážíme si toho, že nám bývalý pan primátor ing. Vladimír Bártl několikrát pomohl, ať již šlo o zbudování provizorní vrhačské klece, či o jednání ohledně výstavby náhradního areálu za zrušená atletická sportoviště vprostorách letního mosteckého stadionu.

3) Mostečtí atleti a především já si uvědomují, že současný areál na 10.ZŠ je ono klasické „lepší než nic“ a chci udělat vše proto, aby se tento areál stal sportovním domovem , vněmž budou atleti vychovávat další atletické generace.

Na druhou stranu je ale nutné také říci, že:

1) Sportovní areál na 10.ZŠ měl být zrekonstruován zejména sohledem na potřeby atletů, tj. náhrada za tréninkové prostory a zázemí na letním stadionu. (viz zápis)

2) Zástupci mostecké atletiky, kromě počáteční úvahy o vybudování sportovního areálu u 10.ZŠ, tj. jakési fáze předprojektové přípravy, nebyli již dále nikdy pozváni kprojednávání vlastní výstavby tohoto areálu. Atletickému klubu nikdy nebyla předložena kpřipomínkování projektová dokumentace rekonstrukce samotné sportovní plochy ani nově stavěného zázemí pro sportovce. Zástupci atletů byli pozváni na dvě jednání, kde se však řešila pouze forma a způsob následného využívání hřiště atlety a fotbalisty. Na těchto jednáních vedení atletiky pokaždé naprosto jednoznačně upozorňovalo na fakt, že bude-li plocha uprostřed atletického oválu koncipována jako umělá, bude to znamenat výrazné omezení tréninku atletických disciplín, především hodů a vrhů, jinými slovy nemůže být areál nikdy považován za plnohodnotnou a důstojnou náhradu za letní mostecký stadion.

3) Přestože sportoviště na 10. ZŠ mělo podle původních slibů sloužit především pro potřeby atletů, nebyli zástupci atletického klubu pro investora, tj. město Most, považováni za řádného partnera a ohledně rekonstrukce sportoviště investor jednal pouze szástupci 10. ZŠ jako budoucími provozovateli.

4) Projektová dokumentace byla až po výzvě odboru školství, kultury a sportu předložena do komise sportu a tělovýchovy. Zprojednání vkomisi vyplynuly návrhy určitých změn, jako např. náhrada zámkové dlažby vsektoru pro skok daleký za umělý povrch a úprava sektoru pro vrch koulí tak, aby odpovídal atletickým normám, atd. Na další nedostatky nebylo možné reagovat, neboť se zjistily vlastně až při dokončení areálu. Zdůvodu, že atleti nebyly zváni na kontrolní dny ani přizváni ke kolaudaci, nemohli tedy upozornit na závažné nedostatky a nedodělky, které brání vřádném užívání sportoviště, tj. nedodělky vsektoru skoku o tyči, skoku dalekém a vsektoru vrhu koulí, vybudování plotu vtěsné blízkosti běžecké dráhy, vybudování sítě za fotbalovou brankou, která znemožňuje trénink skoku o tyči, nedodání překážek a startovních bloků, špatně řešené a dimenzované technické zázemí areálu (šatny, sklad nářadí, neexistence prostoru pro řídící soutěží a závodů, atd.) Říkají-li to atleti ústy svých trenérů dnes, není to proto, že by chtěli provokovat a účelově si stěžovat, ale proto, že jsou objevenými nedostatky sami zaskočeni.

Vážení přítomní, zvýše popisovaného by mělo být cítit, že zástupci mostecké atletiky nemají zájem na vyvolávání neklidu.

Zástupci mostecké atletiky jsou především zklamaní a nešťastní ztoho, že místo slibovaného, důstojného zázemí je jim pronajímán sportovní areál školy, který neumožňuje trénink ani vrozsahu žákovských disciplín.

Mělo by být zřejmé, že hody a vrhy jsou nedílnou součástí atletiky. Současný areál tak není plnohodnotným atletickým sportovištěm a ve chvíli, kdy jsem přesvědčován, jaký krásný areál atletika získala, použiji pro tento areál, možná nevhodného výrazu že jde o hybrid, který hodnotně neslouží ani atletice ani fotbalu.

Prosím vás věřte, že není jednoduché zůstat nad věcí, když víte, že:

a)- nahlášené závady se neodstraňují, znovu opakuji, že ve sportovním areálu u 10.ZŠ nelze skákat o tyči, nelze regulerně vrhat koulí, nelze regulerně skákat do dálky, není možné běhat přes překážky.

b) - my atleti, ti kvůli kterým se areál přednostně začal budovat, nemůžeme nic, protože pro magistrát nejsme partner. Tím je 10.ZŠ a pro tu jsme jeden zmnohých nájemců a když jde do tuhého, tak konec konců, proč by škola měla řešit nějaké požadavky atletů, ty ať si atleti řeší jinde, ale proboha kde?

Co říci závěrem:

Vzáří 2007 se začala budovat příjezdová komunikace a přilehlé parkovací plochy pro 18.ZŠ vMostě. Tato stavba znamená konec svyužíváním jediného a to ještě provizorního (!) atletického vržiště v Mostě. To znamená úplný konec trénování atletických hodů.

Údajně je vypracován projekt na školní hřiště u 3.ZŠ vMostě, kde by mělo být provizorní hodiště vybudováno. Vzhledem ktomu, že atletům byl vybudován areál na 10.ZŠ vMostě, nestálo by za to, projednat možnosti řešení současně vznikajícího stavu spředem s atlety? Možná, že by se našlo i jiné, vhodnější řešení. Nebo budeme budovat něco pro někoho, ale opět bez něj?

Dále jsem se doslechl, že se vsoučasné době připravují podklady pro vybudování úložiště pro skokanská doskočiště ve sportovním areálu u 10.ZŠ v Mostě. Asi nám atletům opět do toho nic není, ale až se třeba zjistí, že není kam dávat skokanské tyče, stojany svýsledky, vrhačské náčiní, překážky a startovací bloky, které snad jednou budeme mít, pak se určitě najde někdo, kdo bude argumentovat třeba takto:

„Proč ti atleti furt nadávají, my jim něco stavíme a oni mlčí a když to mají začít používat, tak najednou začnou kritizovat. “ No nejsou to darebáci???

A teď vážně. Je to opravdu jen a jen chyba těch atletů???