Povolenky lze zakoupit na Obecním úřadě v Patokryjích v úředních hodinách. Cena povolenek pro rok 2018 jsou buď roční trvalý pobyt v obci 350 korun, nebo roční ostatní 500 korun. Je možné také zakoupit denní povolenku, za kterou rybář s trvalým pobytem v obci zaplatí 100 korun. Ostatní za denní povolenku zaplatí dvojnásobek, tedy 200 korun.

Jako rybářskou stráž jmenoval Magistrát města Mostu Pavla Pöschla, jako rybářský dozor pak jmenovala obec Patokryje Petra Hoffera, Josefa Kopřivu a Karla Řeháka.