Obec, která dlouhá léta čelí sociálním problémům, chystá v komplikované době další projekty. "Situace u nás není jednoduchá, ale děláme, co můžeme," říká starosta Stanislav Zaspal.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkJak hodnotíte uplynulý covidový rok v obci?
Covid dost věcí ochromil. Udělal nám čáru přes rozpočet, hlavně co se týče společenských akcí. Jsem ale rád, že jsme v době různých omezení začali v ulici Nádražní budovat areál Technických služeb Obrnice, který je před dokončením. Předpokládáme, že kolaudace bude v dubnu či květnu. Vnitřní prostory ještě musíme dovybavit, v obecním rozpočtu jsou na to peníze. V areálu budou mít zázemí i ženy z údržby, které jste ráno viděl při úklidu ulic.

Proč Obrnice, které nejsou městem, mají technické služby a investují do nich?
Nejsme sice městem, ale také nejsme malou obcí - máme přes dva tisíce obyvatel. Údržba je nutná a technické služby, které jsou příspěvkovou organizací obce, se osvědčily. Navíc poskytují práci místním lidem, například těm, kteří se rekrutují z evidence úřadu práce a vykonávají pro nás veřejně prospěšnou činnost. Dříve se jednalo dokonce o několik desítek lidí s dotovanou mzdou přidělovanou na jeden rok. Navzdory nutným úsporným opatřením chceme počet těchto pracovníků letos udržet na počtu třináct až patnáct lidí. Dalších šest má v technických službách stálý pracovní poměr. Je dobře, že už nebudou sídlit v provizoriu a budu mít nový areál.

Ta ulice u nádraží ale vypadá dost ponuře. Sousední prázdné budovy jsou zdevastované.
Ano, je to jedna z ulic hrůzy, kam chodily různé party. A právě tím, že tam otevřeme areál technických služeb, se ulice zlepší a bude pod větší kontrolou. Její zanedbanost byla jedním z důvodů, proč jsme to místo vybrali a získali ho od soukromého vlastníka. Přítomnost městské údržby ulici částečně pozvedne. V její revitalizaci chceme v budoucnu pokračovat, ale nebude to levné, takže budeme hledat další možnosti financování. Většinu nákladů na areál technických služeb pokrývá státní dotace z programu na využití starých průmyslových zón, takzvaných brownfieldů.

Přes koleje je to blízko na bývalé fotbalové hřiště, kde jsou ještě vidět základy po zdevastovaných šatnách a garáži. Co s tím hodláte dělat?
Letos na jaře zahájíme stavební úpravy této plochy, která v posledních letech sloužila pro kulturní a sportovní akce. Chceme je na hřišti pořádat i nadále, což ale vyžaduje určitý komfort pro návštěvníky. Proto tam vznikne obecní společenská místnost s klubovnou, občerstvením a sociálním zázemím. Stav tohoto prostranství byl dlouhodobě nevyhovující. Snažili jsme se o dotace, ale dvakrát jsme se žádostí neuspěli. Narazili jsme i na problém se zátopovým územím, ale stavební povolení jsme získali. Zastupitelstvo na realizaci projektu schválilo sedm milionů korun z obecního rozpočtu. Díky tomu budeme hostit v příjemném prostředí i návštěvníky tradiční Obrnické slavnosti či účastníky závodů hasičských družstev.

Tak bavily Obrnické slavnosti v roce 2020: 

Proč chystáte i modernizaci obecního hřbitova? To je na venkově docela ojedinělé.
Moderní hřbitov není přepych, ale společenská potřeba. V minulosti jsme opravili část zdí a areál udržujeme v dobrém stavu, ale to nestačí. Na hřbitově jsou jen klasická hrobová místa, ale lidé mají čím dál víc zájem o kolumbária s okénky pro urny s popelem zesnulých nebo žádají rozptylové loučky. Poptávka po těchto službách roste na venkově i ve městech, kde velkým hřbitovům ubývají volné kapacity. Chceme jít tomuto trendu naproti a zároveň prostory obecního hřbitova vylepšit. Máme už na to studii, která celou lokalitu řeší komplexně. Kromě kolumbária a loučky zahrnuje vstup s posezením, nové provozní prostory, pavilon, kašnu, další hrobová místa a výsadbu stromů. Letos chceme nechat udělat projekt a budeme se snažit získat dotace. Pokud nebudou, zvážíme úpravy z obecního rozpočtu a po etapách. Obyvatelé se k záměru budou moci vyjádřit.

Co letos, kromě stavebních projektů, považujete v Obrnicích za dost důležité?
Stále čelíme negativním sociálním jevům. Proto za jednu z nejdůležitějších věcí považuji zajištění asistentů prevence kriminality, na které i letos dostaneme dotace. Chceme mít každý rok alespoň pět těchto asistentů, kteří nám pomáhají zklidnit situaci. Starají se o bezpečnost, dodržování pořádku a docházejí i do školy během přestávek. Věřím, že nám pomůže i nové nízkoprahové zařízení pro děti, které chceme otevřít na sídlišti.

Kolik má obec domů? A uvažujete o další demolici či výkupu bytů?
Obec vlastní dva domy, jeden z nich je prázdný. Jeho zbourání letos neplánujeme, bude to věc k projednání v dalším roce. Výkupy soukromých bytů jsme pozastavili z finančních a provozních důvodů. Naše obec byla jednou z prvních, která nastolila trend vykupování bytů, ale nyní na to už nemáme. I když je tu cena nižší než jinde, nemůžeme si dovolit nakupovat ročně třeba dvacet bytů. I kdyby stál každý sto tisíc, dva miliony celkem by bylo moc. V minulosti jsme navíc narazili na to, že řada vlastníků byty prodat levně nechce. Koupit byty v domě, kde řádně nefunguje SVJ a má dluhy, je pro obec riziko. Hlavním problémem obrnického sídliště nejsou realitky, jak se často tvrdí, ale vlastníci bytů, kteří bydlí jinde, o dění v domech se nezajímají, vybírají nájem, ale povinné poplatky neplatí. V poslední době se situace podle mě trochu zlepšila, ale před několika lety to zanedbávání bylo šílené.

Jak teď obec omezuje epidemie koronaviru?
Zatím nevíme, kolik dostaneme od státu peněz od obecního rozpočtu. Rozpočet na rok 2021 jsme ale samozřejmě sestavili a schválili a budeme čekat na ekonomický vývoj v ČR. Covid nás spíše omezil v pořádání akcí. Nic se nekoná, život v obci se vlastně zastavil. Nevidíme se ani se starosty okolních obcí, jednání jsou v dnešní době složitější. Po telefonu nebo e-mailu je komunikace sice rychlejší, ale chybí osobní kontakt. Naštěstí je v naší obci klid, nákaza se tu podle mých informací hromadně nešíří. I u nás jsme ale občas čelili oznámením, že někdo viděl souseda s covidem běhat po venku.

Domov pro seniory nemáte?
V naší obci je řada sociálních služeb, ale domov pro seniory tu není. Jednu dobu jsme o něm uvažovali, ale odradily nás provozní výdaje. Ty by byly pro obec našeho typu příliš vysoké a finančně bychom takový domov neutáhli. Seniorů je tu ale docela dost. Snažíme se je alespoň trochu podpořit. Loni jsme jim rozdávali roušky a k Vánocům dali poukázku na nákup. Máme také hodně dětí, ale zároveň málo obyvatel v produktivním věku, kteří pracují. Nezaměstnanost je tu ve srovnání s jinými obcemi stále vysoká. Naštěstí v obci máme obytné části s rodinnými domy, kde je demografická situace příznivější.

Bude rodinných domů přibývat?
Obec nevlastní moc pozemků vhodných pro rozvoj bydlení. Před pár lety mohly vzniknout nové domky v Českých Zlatníkách, ale většina místních obyvatel byla proti a záměr byl odložen. To ale neznamená, že se už nikdy nic nikde nepostaví. Jsou tu ještě soukromí vlastníci a potenciální investoři, kteří by mohli v budoucnu nabídnout lidem své projekty, pokud budou v souladu s územním plánem. Ani paneláky tu přece nebudou věčně.

Obrnice

Obec Obrnice s 2230 obyvateli leží v údolí Chráněné krajinné oblasti České středohoří nedaleko města Most. K obci patří bývalé samostatné vesnice Chanov a České Zlatníky. Obrnice z různých dotací například opravily základní a mateřskou školu, vybudovaly kulturní a společenské centrum, nové náměstí, dětská hřiště, chodníky, veřejné osvětlení. Obec se mimo jiné zaměřila na práci se sociálně slabými obyvateli a zapojila zejména Romy do veřejně prospěšných prací a veřejné služby. Za integraci Romů do většinové společnosti Obrnice získaly ocenění Rady Evropy.

Obrnice budou v roce 2021 hospodařit se schodkem 14,1 milionu korun. Příjmy jsou plánovány ve výši 36,9 milionu korun, výdaje na 51 milionu korun. Schodek, způsobený hlavně investicemi, obec pokryje z úspor minulých let. Návrh rozpočtu zastupitelé schválili v prosinci. Během tohoto roku se očekávají rozpočtová opatření s růstem příjmů i výdajů s tím, že schodek může klesnout na necelých 5 milionů korun.