Je dobré vědět, že doprava kromě lepšího spojení s městy přinesla obci i hluk a bezpečnostní rizika. Místní samospráva však čelí i jiným věcem, třeba útlumu společenského života a černým skládkám. Naštěstí je stále dost prostoru na rozvoj obce, říká v rozhovoru starosta Korozluk Miroslav Nedrda.

Zdroj: DeníkCo chystá obec letos za investice?
Máme v plánu dvě větší investice. Chceme opravit místní komunikaci, kde se dělal nový vodovod a kanalizace. Ta komunikace je poškozená a dochází k trhání jejího podloží. Jedna strana ujíždí směrem k soukromým pozemkům, takže musíme stavbu zpevnit. Dále chceme zbourat u zahrady poblíž obecního úřadu staré garáže, které jsou zařazeny mezi brownfieldy, a místo nich vybudovat oddychovou zónu s objektem sportovního sálu a dílen, kde bude zázemí i pro umístění techniky na údržbu obce.

Zvládnete to finančně sami?
Bez dotací by to nešlo udělat, protože jsme obec, která žije jen z výběru daní. Na opravu komunikace máme podanou žádost o dotaci na ministerstvu pro místní rozvoj a když budeme úspěšní, dala by se stavba zahájit ještě letos. Na garáže se také pokusíme získat dotaci, ale v tomto případě se realizace kvůli náročnější přípravě posune zřejmě na příští rok.

V posledních letech se hlavně u cesty do Sedlece postavila řada rodinných domů. Bude výstavba pokračovat?
V současné době vzniká nový územní plán, kde by mělo dojít k regulaci další výstavby. Na tom jsme se tu shodli, že u nás nechceme satelitní sídliště, jaká jsou třeba u mosteckého Benediktu nebo Vtelna.

Obec Korozluky
Lockdown v Korozlukách. Na zámek nepřijeli dělníci. Venku ani noha

Máte obecní pozemky, kde se dá stavět?
Máme volný obecní pozemek u čističky odpadních vod, ke které vede komunikace postavená v roce 2018. To pole je podle současného územního plánu zastavitelné území, ale až v momentě, kdy bude nová regulace hotova, bude obec přemýšlet o prodeji pozemku.

S čím se teď v Korozlukách potýkáte?
Je toho víc, ale jedna věc souvisí s covidem. Jediné společenské zařízení je místní restaurace v objektu obecního úřadu, ale protože si jí dotkla různá opatření státu, včetně EET, musela zavřít. Náklady na provoz jsou vysoké, a i když jsme restauraci pronajímali za symbolickou korunu, nájemce skončil. Obec navíc od loňska nemůže pořádat kulturní akce, které restauraci pomáhaly zvýšit tržby, ať už to bylo pálení čarodějnic, stavění májky, turnaj v nohejbale, setkání seniorů nebo oslava silvestra.

Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: DeníkKdyž pominu zavřenou restauraci, jaká je v obci občanská vybavenost?
Pošta, školka, ani obchod tu nejsou. Jsme malá obec, máme něco málo přes dvě stě obyvatel.

Několik z nich mě upozornilo na černé skládky na katastru obce. Podle nich je to dost velký problém. Vidíte to podobně?
Nešvar to rozhodně je. Na jednu stranu v obci odpad třídíme, a myslím si, že to děláme dobře, ale pak jsou tu místa, kde nám cizí lidé dělají nepořádek. Doplácíme na to, že za nakládání s odpady v obci zodpovídá obec, a ne jednotlivci, tedy původci odpadu. Mnozí lidé si pak myslí, že obec se musí o všechno postarat, ale ona to tak úplná pravda není. Obec nemůže uklízet nepořádek na soukromých pozemcích, protože by tím porušila zákon. Peníze musíme využívat účelně.

Učitelka Pavla Vopatová ze ZŠ Meziboří obdržela za distanční výuku titul Dálkový Ámos v celostátní anketě Zlatý Ámos.
Učitelka z Meziboří získala cenu za on-line výuku. Do soutěže ji přihlásili žáci

Kolik vás stojí úklid smetí na obecních pozemcích?
Loni jsme zaplatili skoro patnáct tisíc korun za likvidaci černých skládek, předloni to bylo třicet tisíc. Odpad nám tu pohazují lidi odjinud. Když sem jedete od Mostu, je vám z toho smutno, když míjíte nepořádek u krajnic. Jeden den se to uklidí a druhý den je to tam zas. Na katastru máme vytipované prostory, kam dáváme fotopasti, ale stejně je to o ničem, jen běháte měnit baterie. Jednou nám někdo naházel do stráně starý nábytek i se složenkami se jménem, ale zjistilo se, že ten člověk z Mostu už nežil a nikomu z jeho okolí se nepodařilo vysypání nepořádku prokázat. A tak to jde dokola.

Máte stále problém se silniční dopravou a křižovatkou u Sedlece?
Situace je stále neuspokojivá. U výjezdů od Sedlece a od Lužic jsou sice stopky a je tam i odbočovací pruh do Sedlece, ale v momentě, kdy do něj najedete, proti vám přes plné čáry často předjíždějí auta i kamiony. Nám by pomohlo úsekové měření na 70 km/hod, aby byla situace pod kontrolou. Naše požadavky ale dosud nebyly vyslyšeny. Patří k nim i výstavba protihlukové stěny a nové řešení zastávek pro linkové autobusy.

Uvítali byste přechod mezi zastávkami?
Technicky to není možné. Zastávka na Prahu ještě jakž takž vyhovuje, ale tu druhou, ve směru od Loun, by bylo lepší přesunout dolů k návsi, aby lidi mohli na zastávku bezpečně dojít po místní komunikaci. Jde hlavně o dojíždějící děti, aby nemusely přecházet silnici I/15. Intenzita dopravy se v obci zvětšila natolik, že musí dojít k úpravám. Projíždějí tu tisíce aut. I když je rychlost snížena na 70 km/hod, i večer poslechem poznáte, že řada řidičů omezení nedodržuje.

Svízelná doprava v Korozlukách a Sedleci

Problematika provozu na silnici I/15 v katastrálním území Korozluky a Sedlec se projednává řadu let a hledání řešení je zdlouhavé. V prosinci 2019 bylo svoláno prostřednictvím Hospodářské a sociální rady Mostecka jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic Chomutov (ŘSD).

Průzkum před dvěma lety prokázal, že obcí projede za 24 hodin přes 14 tisíc aut. Měření hluku sice tehdy nezjistilo překročení hygienického limitu, ale podle místní samosprávy je to proto, že naměřené hodnoty se musejí korigovat v souladu s metodickými návody a nejistotou měření. Podle "tvrdých" dat byl hluk přes 60 dB ve dne a 56 dB v noci (předchozí měření v roce 2016 zjistilo překročení limitu při nižší průjezdnosti - 12 801 vozidel za 24 hodin).

MHD na Mostecku.
Odbavení se v MHD v Mostě a Litvínově zlepší. Jízdné však může zdražit

Řešení přemístění zastávky linkového autobusu ve směru Lovosice – Most zamítl krajský úřad. Díky dílčím úpravám křižovatky I/15 - Sedlec - Lužice (ŘSD upravilo vodorovné značení) se zklidnilo odbočení z I/15 do obcí, ale problematický zůstal výjezd z obcí. Proto padl návrh (vzhledem k dodržení stanovené maximální rychlosti 70km/hod) na vybudování kruhového objezdu.

Cílem samosprávy je urychlit přípravu projektů na komplexní úpravy silniční dopravy v úseku Sedlec - Korozluky.