Kdo na váš dopis zareagoval?
Na otevřený dopis zareagoval pouze klub Pirátů a zelených.

Co z toho vyvozujete?
Že jsme zaznamenali velký nezájem o komunikaci s veřejností. Možná jsme také zvolili nevhodný prázdninový termín, kdy se zastupitelé asi nemohli společně poradit. A asi také takový počin z řad občanů je v Mostě velmi neobvyklý.

Jaký bude podle vás další vývoj?
Jelikož se blíží schválení rozpočtu města na rok 2021, začíná být situace více než palčivá. Pevně věřím, že předražená investice do kulturního domu, která by zahubila knihovnu, nebude schválena a rada nechá vypracovat novou projektovou dokumentaci.

Oslovíte zastupitele znovu?
Pokusím se předsedy zastupitelských klubů vyzvat ještě jednou k odpovědi do zářijového zastupitelstva. Pokud by zastupitelé neodpověděli, nedělalo by to dobrý dojem, vždyť se jednoduše ptáme, jaký mají naši zástupci názor. To je přeci legitimní.

Váš odhad: odpoví vám politici?
Nechci předjímat, ale pokud zastupitelé neodpoví, bude to vypadat, že politici občany potřebují pouze při volbách. A to bylo smutné.