Zasedání každý druhý měsíc. Mostecké zastupitelstvo, které doprovází pověst rozhádaného shromáždění, dodrží tuto tradici i v roce 2019. Celkem 45 politiků bude společně rozhodovat o chodu města v příštím pololetí 21. února, 25. dubna a 20. června, zatímco leden, březen a květen vynechají. Navzdory kritickým připomínkám některých opozičních politiků se na tom většina zastupitelů dohodla před Vánoci, kdy v nervózní atmosféře zesílily hlasy žádající zlepšení chování politiků.

„Častější zasedání by byla přínosem pro město. Některé záležitosti by se mohly projednávat s menším stresem,“ sdělil Martin Domín (SMM), který je jako 23letý student nejmladším mosteckým zastupitelem a poprvé na sebe upozornil na podzim jako jedna z tváří neúspěšné kontroverzní volební kampaně slibující výstavbu „vesnice pro lůzu“. Nyní chce Domín očistit politiku od zlomyslnosti. V závěru posledního letošního zasedání zastupitelstva vystoupil s prohlášením, že ho zklamal průběh jednání, které mělo podle něj opět nízkou společenskou úroveň kvůli slovním bojům v osobní rovině, úšklebkům a aroganci i vůči ženám. „To považuji za nepřijatelné,“ dodal.

„MĚNÍTE NÁZORY“

Například zastupitel Jan Schiller (ANO) se strefil do komunistů, kteří před volbami prosazovali zrušení všech heren, ale po tichém spojení s vládnoucím hnutím ProMost nakonec nulovou toleranci nepodpořili. „KSČM předvedla fyzikální jev, jak získáním funkcí mění názor,“ řekl Schiller. „Pokud bez KSČM nemůže žít, tak si může vyplnit přihlášku, my ji zvážíme,“ reagoval na Schillera zastupitel Radek Belej (KSČM). „Skutečně nevstoupím do jejich strany, a to ze dvou důvodů. Nás spojuje myšlenka, nikoli prospěch, a druhý důvod je, že pokud my si něco řekneme v pondělí, tak v pátek to platí,“ doplnil Schiller.

To, že diskuze politiků na předvánočním zasedání připomínala mnohdy podivnou silvestrovskou estrádu, dokládá i radnicí zveřejněný oficiální zápis z jednání, který slouží jako úřední archivní dokument. Zápis doslovně na několika místech zmiňuje například „nekonstruktivní rozpravu, časté arogantní jednání některých členů zastupitelstva a diskuzi, která se dostala do úrovně osobních invektiv mezi některými zastupiteli.“

Dokument zachytil i jeden téměř anekdotický výstup: „Mgr. Adam Komenda informoval členy zastupitelstva o na facebooku zveřejněném příspěvku týkajícím se údajné šikany na Městské policii v Mostě, kterým bylo oholení jednoho ze strážníků. Ing. Jaroslav Hrvol, ředitel městské policie, sdělil, že o této záležitosti byl informován a zjistil, že oholení bylo součástí uzavřené sázky.“

Zastupitelka Alena Dernerová (ProMost), které došla trpělivost, navrhla jednu dlouhou rozpravu ukončit. „Když je diskuse nevhodná, je o ničem a v osobní rovině, tak je lepší ji utnout,“ vysvětlila.

Přestože se mostečtí zastupitelé často zbytečně špičkují, dokážou i bez problémů spolupracovat. Před Vánoci jednohlasně schválili například důležité smlouvy zajišťující plynulý provoz MHD, nové stavebnice pro školky, žádost o státní dotaci na demolici bloku 3 na sídlišti Chanov a dotaci 800 tisíc korun pro mostecký hospic, aby měl na mzdy personálu.