„Hotovo bude do podzimu,“ řekla náměstkyně primátora Hana Jeníčková.

Součástí postupné rekonstrukce nejrušnější části ulice bude výstavba nových parkovacích míst a další úpravy v horní pěší zóně před blokem 382.

Tam se objeví nové prodejní stánky. Investorem je město.