Ministerstvo průmyslu a obchodu má totiž v úmyslu vybudovat koridor trasy ropovodu od chemického komplexu v Záluží u Litvínova do německého Spergau kopírujícího stávající etylénovod.

Tím by se prodloužil někdejší ropovod Družba, který v současnosti vede z centrálního tankoviště v Nelahozevsi přes Slavětín, Počedělice, Louny, Chožov nebo Ranou na Lounsku do litvínovské rafinérie.

„Takovéto jednání ze strany příslušných orgánů státní správy považuji za nepřijatelné,“ řekla starostka Litvínova Kamila Bláhová.

Poukázala na to, že vybudování nového ropovodu rozšíří ochranné pásmo stávajícího etylénovodu na dvojnásobek. Tedy ze 150 metrů na 300 a zdvojený dálkovod tak bude zasahovat pod zastavěnou část města, což je nejen podle ní nepřijatelné. Ropovod plánuje ministerstvo spolu s jeho provozovatelem a krajskými úředníky vést přes zastavěnou část Litvínova, Klíny a Novou Ves v Horách. Trasa by se měla dotknout také Horního Jiřetína.

„Asi si ani neuvědomili, kudy to vedení namalovali. Jinak si to neumím vysvětlit,“ řekl starosta obce Klíny Jiří Matoušek s tím, že pokud by byla dodržena navrhovaná trasa, bude to mít pro obec katastrofální následky.

„Jedná se o stavbu veřejného zájmu. Pokud by měla vést středem Klínů, mohlo by to být pro nás likvidační. Domy v ochranném pásmu takové stavby, tedy 150 metrů na každou stranu, je možné vyvlastnit a zbourat. Netvrdím, že se to stane, ale pokud ropovod přes Klíny povede, tak ta možnost tady je,“ varoval starosta Klínů.

„Navíc tu jsou ještě zvýšená bezpečnostní rizika,“ přidal se starosta krušnohorské Nové Vsi v Horách a zároveň předseda Sdružení obcí Krušných hor David Kádner. Tomu také vadí, že obce nikdo o záměru neinformoval. Ve čtvrtek pojedou zástupci obcí do Prahy na ministerstvo žádat o vysvětlení.

Na možnost, že by měl ropovod kopírovat trasu etylénovodu, přišlo vedení Litvínova náhodou. Jednalo totiž s Unipetrolem o možnosti zúžit ochranné pásmo kolem etylénového vedení. Přizvaný odborník, který měl zpracovat studii této možnosti, poukázal na už probíhající jednání o opaku, že zúžení ochranného pásma prakticky nepřipadá v úvahu.

V současnosti mají dotčené obce možnost záměr připomínkovat. Podle informací od mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělové proběhne v pondělí 16. dubna jednání mezi krajem a ministerstvem, kde budou jednotlivé připomínky obcí tlumočeny. Ještě před zahájením samotné stavby ropovodu Litvínov - Spergau by se mělo uskutečnit veřejné projednávání.