Krajský soud v Ústí nad Labem obdržel z Mostecka šest žalob na komunální volby. Stěžovatelé mohli hlasování písemně napadnout do konce minulého týdne. Soud zahájil s účastníky kauz řízení a na rozhodnutí má až dvacet dní. Nejzávažnější žaloby se týkají Mostu, kde se verdikt očekává na přelomu října a listopadu.

Čtyři voliči z Chanova - Peter Bažo, Radek Šváb, Roman Šváb a František Nistor - požadují zneplatnit celé volby v Mostě kvůli xenofobní kampani Sdružení Mostečané Mostu (SMM), jež podle nich odporuje Ústavě. Pro případ, že jim soud nevyhoví, podali i druhou žalobu, ve které navrhují zrušit mandát všem zvoleným zastupitelům SMM i jejich případným náhradníkům.

„Stěžovatelé jsou přesvědčeni, že volby do zastupitelstva města Most se konaly způsobem, který je v demokratickém právním státě založeném na úctě k právům a svobodám člověka a občana zcela neakceptovatelný a maximálně nebezpečný,“ uvedla v návrhu pražská advokátka Pavla Krejčí, která skupinku voličů zastupuje.

SMM, které skončilo ve volbách třetí, vyvolalo skandál volebními slogany „Vystavíme vesnici pro lůzu“ či „Nepřizpůsobivé není třeba řešit, ale vyřešit“. Podle kritiků je to součást rasistické kampaně vedené proti Romům bytovým družstvem Krušnohor, které je se SMM personálně propojené.

Napětí roste

Romský předák Bažo a jeho kolegové se domnívají, že SMM svou nenávistnou volební rétorikou narušilo ústavní principy, hrubě ovlivnilo výsledek voleb, eskalovalo napětí v Mostě a ohrozilo jejich práva žít v demokratickém právním státě. Přes advokátku také sdělili, že historie jasně ukázala, že tolerování takového jednání a vychýlení společnosti z normálu může mít fatální následky. Za vadu legislativy označili fakt, že neumožňuje zasáhnout ještě před hlasováním.

Žaloba zmiňuje i kontroverzní kampaň seskupení Otevřená radnice Most, které ale ve volbách neuspělo.

Účastníci řízení mohli zaslat soudu vyjádření do včerejška, pondělí 22. října. SMM nařčení z rasismu odmítá. „I když slovo 'lůza' může někoho pohoršovat, v žádném případě není namířeno vůči konkrétní rase či konkrétní osobě. Označuje lidi, kteří svým opakovaným a nepřizpůsobivým jednáním omezují většinu obyvatelstva města Mostu, toužící po klidném a slušném způsobu života,“ uvedl mluvčí SMM Petr Prokeš.

Sdružení se hájí i tím, že jeho argumentace vyplynula z průzkumu mezi Mostečany a že jiným stranám jde v podstatě o totéž, ale používají termíny Nulová tolerance či Řešení nepřizpůsobivých občanů.

Nakupování hlasů

Žalobu podalo i hnutí OMMO, které napadlo SMM za údajné opakované nakupování hlasů voličů prostřednictvím volební tomboly. V ní šlo o tři televize a pětadvacet tabletů.

OMMO ve stížnosti také upozornilo, že SMM jako občanské sdružení mate voliče a tváří se, že jde o politické hnutí. „Krajskému soudu jsme připomněli, že u něj leží dvě podání na zrušení toho občanského sdružení, jedno dokonce od května 2018, právě pro obcházení zákonů a neplnění statutu občanského sdružení a znevýhodňování dalších subjektů účastnících se voleb dle zákona,“ uvedl jednatel OMMO Vlastimil Balín.

Toto hnutí si u soudu stěžovalo i na jednání okrskové volební komise v obci Lužice, kde se nelosovalo o funkci předsedy a místopředsedy a posty určil jeden z kandidátů voleb.