Do veřejné zakázky o pořízení nové rolby pro Zimní stadion Ivana Hlinky se s nabídkou přihlásil jen jeden účastník. Splnil všechny podmínky. Radní schválili jako dodavatele rolby pražskou společnost Transtechnik CS s nabídkovou cenu 4,1 milionu korun. Délku záruční doby stroje a délku záruční doby baterií stanovili na 72 měsíců.

Předpokladem pro samotnou realizaci veřejné zakázky je spolufinancování dodávky stroje z dotace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Z dotačního podílu by mělo být uhrazeno 2,16 milionu korun. Zbývající část nákladů na pořízení rolby uhradí město.

Vlastníkem stroje bude město Litvínov, uživatelem stroje sportovní spolek HC Litvínov.