Jde o další z klíčových úseků na silnici I/13 mezi Chomutovem a Mostem, který je součástí mezinárodního tahu E442. V České republice silnice spojuje Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj.

„Realizace stavby je logickým pokračováním výstavby a modernizace silničního tahu I/13, který zajišťuje spojení důležitých průmyslových center severozápadních Čech a měst Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem,“ vysvětlil generální ředitel ŘSD Alfred Brunclík.

Jednou spojí Chomutov s Ústím

V současné době je čtyřpruhové uspořádání již vybudováno v úseku od Chomutova po Třebušice a od Mostu po Teplice. „Mimoúrovňovou křižovatku Třebušice právě budujeme. Až ji doděláme, bude krásná cesta z Chomutova až do Teplic. A jestliže se podaří postavit Kladrubskou spojku, tak potom až do Ústí nad Labem,“ uvedl Renné Komínek, ředitel chomutovské ŘSD. V Třebušicích stavaři pracují na rozhodující části stavby – novém mostu přes železniční trať včetně křižovatky silnic I/13 a II/255.

Hodně důležitá silnice

Hlavním důvodem stavby bylo podle ŘSD rostoucí zatížení komunikace vlivem intenzivní nákladní dopravy. „Průmysl je v této oblasti hlavním těžištěm ekonomiky, proto je potřeba vytvářet zde odpovídající podmínky v dopravě,“ míní mluvčí ŘSD Martina Vápeníková.

Snazší a bezpečnější přeprava může pomoci i zaměstnanosti v regionu. „Silnice napomůže mobilitě, přesouvání pracovních sil,“ předpokládá Vladimír Bártl z Ministerstva dopravy, a zároveň mostecký zastupitel. „Vybudování čtyřpruhové komunikace přispívá značně ke zvýšení dopravní bezpečnosti a plynulosti provozu. Současně jsou zkapacitněním zrušeny dva potenciálně kolizní body na úrovňových napojeních,“ přibližuje Vápeníková.

Jak se stavělo?

Úsek Komořany – Most o délce 1,7 km prošel rozsáhlou rekonstrukcí a zkapacitněním z běžné dvoupruhové silnice na čtyřpruh. Se samotnou stavbou se začalo v únoru loňského roku. Veškeré přípravy ale odstartovaly už v srpnu roku 2002.

Na řidiče sice čekaly komplikace v podobě zákazu předjíždění a omezení rychlosti, nemuseli, až na několik málo dnů při demolici staré lávky pro pěší kvůli stavbě nové, jezdit objížďkou přes Záluží. Plán organizace stavby byl veden tak, aby nedošlo k významnému omezení dopravy. „Nebylo to jednoduché stavět při plném provozu,“ řekl včera zástupce zhotovitele Jaromír Pešek ze sdružení Eurovia.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z prostředků strukturálních fondů. „Náklady dosáhly skoro 235 milionů korun,“ sdělil Karel Havlíček ze Státního fondu dopravní infrastruktury.