K úplné uzavírce provozu jednosměrného jízdního pruhu dojde v úseku od směrového rozdělení ve směru Litvínov - Most až po křižovatku se silnicí I/13. Objízdná trasa ve směru Litvínov - Most bude vedena po silnici ze Záluží do Dolního Jiřetína a směrem na Komořany a do Souše.

Doba trvání této uzavírky bude do zahájení stavebních úprav mostu, kdy následně dojde k další úpravě objízdných tras. „Žádáme proto všechny účastníky silničního provozu, aby dbali zvýšené opatrnosti a věnovali pozornost osazenému přechodnému dopravnímu značení. Předmětný most je součástí silnice I. třídy a je tedy v majetku státu, a tudíž ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR. S případnými dotazy ohledně průběhu stavebních prací a termínů je potřeba se obracet přímo na ŘSD,“ informoval mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.