„Hospodářskou a sociální radu Ústeckého kraje (HSR-UK) jsme zakládali z přesvědčení, že problémy regionu nevyřeší jednotlivci či jednotlivé organizace vlastními silami, ale je potřeba širokého partnerství. Těch necelých 15 let nám dalo za pravdu. Díky společnému úsilí se nám podařilo prosadit řadu priorit a pomoci Ústeckému kraji, aby se alespoň odrazil ode dna," řekl odcházející předseda rady Richard Falbr.

Jaké jsou dosavadní měřitelné přínosy?

Finanční prostředky na důležité regionální projekty. Rada se zásadním způsobem podílela na tom, že vláda uvolnila 15 miliard Kč na rekultivaci a revitalizaci krajiny po těžbě uhlí, například na sanaci odkališť, vybudování rekreačního areálu vodní nádrže Matylda, přípravu jezera Most, realizaci lesnické a zemědělské rekultivaci výsypky Pokrok o výměře téměř 100 hektarů a desítky dalších projektů. Podařilo se nám urychlit stavbu několika dopravních úseků či přispět k tvorbě průmyslové zóny v Mostě.

Rada sdružuje zástupce samospráv, odborů a zaměstnavatelů, plní tedy funkci tripartity. Kdo je jejím partnerem na druhé straně?

Vystupuje jako regionální reprezentant pro jednání s vládou, centrálními správními úřady a orgány Ústeckého kraje. Podílela na založení Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje, Výzkumně vzdělávací platformy Ústeckého kraje či Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost. Iniciovala také podpis Memoranda o partnerství a spolupráci při podpoře společenské odpovědnosti organizací v Ústeckém kraji.

V letošním roce organizovala červencovou návštěvu předsedy vlády v kraji, Podnikatelské fórum Ústeckého kraje a iniciovala také výjezdní zasedání vlády v Ústí nad Labem, které vyvrcholilo usnesením o přípravě restrukturalizace regionu.

Jaké další úkoly radu v nejbližší době čekají?

HSR-UK sdružuje celkem sedm okresních rad s zhruba 200 členy, jejichž práce je dobrovolná bez nároku na odměnu. Mezi její priority patří zaměstnanost, sociální situace, průmysl a podnikání, doprava, vzdělávání, společenská odpovědnost, energetika, životní prostředí či rekultivace a revitalizace krajiny.

Zrovna v této době se rodí klíčová rozhodnutí o budoucnosti kraje. Naším prvořadým úkolem, ale to už je na nové předsedkyni Gabriele Nekolové, protože já už jsem pouze čestným členem, je nyní dohlédnout na to, aby slibovaná vládní pomoc regionu nezůstala jen na papíře a skutečně zlepšila život všech občanů v kraji. Gabriela se aktuálně podílí na tvorbě několika národních dotačních programů pro strukturálně postižené kraje v řádech stovek milionů korun na pracovní místa, regeneraci starých průmyslových areálů a řešení sociálně vyloučených lokalit.