Padnou zažité zvyky. Autobusové a tramvajové spoje budou na sebe navazovat. Budou jezdit ve snadno zapamatovatelných časových taktech. Klíčové zastávky se stanou přestupními místy pro lepší odbavení cestujících. Změní se i trasy některých linek. Novinky začnou platit 9. prosince s novými jízdními řády. Do té doby podnik včas zveřejní všechny detaily.

„Doprava se zpřehlední," prohlásil mostecký primátor Vlastimil Vozka.

Změny se dotknou i litvínovské MHD, kde místní politici již v létě souhlasili i se snížením počtu spojů na většině linek, s omezením počtu ujetých kilometrů a úspornějším provozem.

Mostečtí radní hovoří o výhodách. Podle nich nová koncepce dokonce počítá s tím, že MHD naváže na regionální železniční a veřejnou linkovou autobusovou dopravu.

„Zásadní změnou v celém projektu pro cestující je, že vzniknou přestupní místa, kde se, zjednodušeně řečeno, vozidla v jednu chvíli setkají a rozjedou se až po přestupu lidí. Nebude to tak, že vám před půl minutou ujel autobus, na který přijíždíte tramvají," řekl náměstek primátora Luboš Pitín. Přestupní místa v Mostě budou u „Bati" a „Báňských staveb".

„Změn je opravdu hodně, proto chystáme informační kampaň. Spustíme ji v brzké době," sdělil Marcel Dlask, ředitel dopravního podniku.

Počet ujetých kilometrů by měl podle mosteckých radních klesnout zhruba o 10 procent, tedy ze 4,4 milionu na necelé čtyři miliony.

Mostečtí politici zahrnou do rozpočtu města požadavek podniku na krytí ztráty z provozu MHD v odhadované výši 90,2 milionu korun.