Jen za první čtvrtletí letošního roku eviduje Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova více než tři tisíce černých pasažérů. „V průměru odhalí naši revizoři zhruba dvanáct set cestujících měsíčně, před prázdninami se jejich počet mírně zvyšuje,“ řekl ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Milan Dundr. Podle něj jezdí bez zaplacení zhruba pět procent ze všech kontrolovaných cestujících. Na boj s černými pasažéry zaměstnává dopravní podnik zhruba dvacet revizorů. Revizoři jsou odborně proškolení zaměstnanci, kteří procházejí také psychologickým vyšetřením. „Někdy totiž čelí i agresivním výpadům přistižených, v minulosti jsme zaznamenali dokonce i několik pracovních úrazů,“ řekl ředitel Milan Dundr. Přistižení pasažéři bez patřičného jízdního dokladu se totiž někdy se svým odhalením nechtějí smířit a při útěku mohou revizora zranit či napadnout. Proto má Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova dohodu o spolupráci s mosteckou a litvínovskou městskou policií a také s Policií České republiky a k problémovým případům je volá. „V případě agresivního, černého pasažéra by měl strážník udělat vše pro to, aby agresi usměrnil. Když žádný z kroků nepomůže, mohou na pořad jednání přijít i donucovací prostředky,“ uvedl mluvčí Městské policie Most Luboš Trojna. Strážník Městské policie Most je oprávněn požadovat po černém pasažérovi prokázání totožnosti, jako například jméno, příjmení, datum narození a bydliště. „Konkrétní forma spolupráce, frekvence kontrol je na dohodě ředitelů městské policie a Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova,“ dodal Luboš Trojna. Při odhalení černých pasažérů ale nedochází Dopravnímu podniku měst Mostu a Litvínova ke snížení tržeb. „Každý hříšník totiž musí zaplatit kromě přirážky také jízdné. V některých případech však musíme sáhnout i k vymáhání soudní cestou,“ řekl Milan Dundr.