Jedná se o pět a půl metru vysoké umělecké dílo, které bylo poškozeno, a docházelo tak ke drolení pískovce, ze kterého je vyrobeno.

Pod vedením restaurátora Jiřího Fialy dojde k očištění památníku a jeho ulomené části budou nahrazeny.

U pomníku rudoarmějců se koná každý rok 8. května k pietní akt, při kterém se sem pokládají květinové věnce jako vzpomínka na oběti 2. světové války.
Práce by měly trvat dva měsíce a město vyjdou zhruba na 140 tisíc korun.

Opraví také krematorium

Nejedná se ale pouze o jediné dílo tohoto druhu, které čekají změny. Bývalé krematorium, nyní Památník obětem 2. světové války, má také své problémy. Kvůli jeho dlouhodobým problémům s podzemní vodou zde město nechá pravděpodobně až přístí rok vybudovat drenážní systém. Zde už budou investice vyšší. Radní počítají zhruba s 2,5 miliony korun.

Alena Průšová