"Příjemce uměleckých děl zajistí jejich odborné sejmutí, restaurování a odpovídající uskladnění," uvedla náměstkyně primátora Markéta Stará.

Mezi tato díla patří například velkoformátová nástěnná textilie s figurálním motivem a divadelní tematikou od autora Miroslava Houry a skleněná světelná tělesa od Vladimíra Procházky z foyeru hlavního sálu a z předsálí divadla v kulturním domě Repre. Zbývající soubor uměleckých děl, mezi která patří 21 obrazů, osm velkoformátových netkaných textilií, jedna vitráž, dva reliéfy a busta, poputují do Oblastního muzea a galerie v Mostě.

"Město si z pozice dárce v darovací smlouvě stanovilo možnost kdykoliv v budoucnu si díla vypůjčit a vystavit. Díla tak i nadále zůstanou v Mostě a budou odborně uchována i pro další generace, případně je mohou návštěvníci vidět jako exponáty v rámci připravovaných výstav," vysvětlila náměstkyně primátora.

Zastupitele Mostu těší, že z objektu, který byl před lety prodán a určen k demolici včetně veškerého umění, se nakonec budovu a nyní i umělecká díla v ní podařilo zachránit. Rekonstrukci zavřeného Repre chce radnice zahájit v tomto roce vyklízením a bouracími pracemi v interiéru.