Radnice začíná připravovat zadávací podmínky pro vyhlášení zakázky na projektovou dokumentaci. „Pokud by vše běželo ideálně, tak se dá stihnout i zpracování projektové dokumentace do konce tohoto roku, případně do prvního čtvrtletí roku 2018," sdělil primátor Jan Paparega.

V příštím roce chce město vybrat ve veřejné soutěži stavební firmu a zahájit rekonstrukci Repre. Počítá však i s možnými komplikacemi a se zdržením, takže časová osa se ještě může měnit. Do přípravy projektu se má zapojit i knihovna. Vedení města o tom bude hovořit s jejím ředitelem Tomášem Ondráškem. „Nelze opomenout potřeby knihovnictví," uvedl primátor. Knihovna uvnitř Repre by podle něj měla být moderní. Zatím sídlí poblíž nádraží v již zastaralé městské budově, kterou se v minulých letech nepodařilo rekonstruovat. Vylepšit obě budovy, Repre i knihovnu, podle primátora nelze, stálo by to moc peněz, proto je lepší využít prostory, které skýtá Repre. „Je to i další krok, jak dostat lidi do centra města," uvedl.

KDO TO ZAPLATÍ?

Co se stane s opuštěnou budovou knihovny, není ještě rozhodnuto. Jasné také není, kde město vezme peníze na Repre. Podle náměstka primátora Marka Hrvola je na tom město ekonomicky dobře a může použít své rezervy v kombinaci s půjčkou. „Ono to nebude tak finančně monstrózní, jak to nyní vypadá. Předpokládáme, že minimálně polovinu výdajů bude město schopno uhradit samo," řekl Hrvol. Klíčový bude rozsah projektu, radnice počítá i s tím, že cena klesne soutěží stavebních firem a konečné vyúčtování nebude o 400 milionech korun. Možná pomůže i EU nebo stát. Radniční úředníci mají za úkol hledat možnosti částečného financování z dotací. Optimistická varianta hovoří o úsporách v řádu desítek milionů Kč oproti současné prognóze.

Plesy v Repre mají být do jara 2018. Pak se má objekt chystat na stavbu. Do té doby nebude fungovat již uzavřená restaurace v přízemí. Město prostory nepronajme kvůli potížím s technickým zázemím, které neprošlo revizí, a do úprav v mezidobí nechce investovat. Malý sál nad restaurací se má využívat nepravidelně, zejména pro potřeby plesů, pokud o to jejich pořadatelé projeví zájem.

POCHYBNOSTI TRVAJÍ

V Mostě existuje občanská iniciativa, která doporučuje vyhlásit na rekonstrukci Repre veřejnou architektonickou soutěž, aby město mohlo vybírat z návrhů různých architektů a nezadalo zpracování standardní cestou nejlevnější projekční firmě.

„Ve čtvrtek jsme jim vysvětlili naše argumenty," řekl primátor po schůzce se zástupci iniciativy. Podle radnice se architektonická soutěž na Repre nehodí kvůli různým limitům a kompaktní objekt, který se nebude bourat, ale jen rekonstruovat, nenabízí příliš prostoru k tvořivosti jako u staveb na zelené louce.

„To, že do Repre bude přesunuta knihovna a Repre získá nejen dispozičně, ale i ideově novou funkci, je právě natolik obtížný úkol, že soutěž by mohla najít nová zajímavá východiska," trvají na svém zastánci architektonické soutěže.

ARCHITEKT NA POMOC

Radní chtějí mimo jiné využít služeb externího architekta. Schválili přímé zadání veřejné zakázky na konzultační a poradenskou činnost od února do prosince 2017 akademickému architektovi Petru Nesládkovi za maximální cenu 370 tisíc bez DPH. Jedná se o pokračování spolupráce s Nesládkem, který loni udělal studii využitelnosti Repre a má být u další přípravy projektu. Za radnici se bude vyjadřovat také k jiným stavebním záměrům ve městě. „Ta spolupráce je velmi úzká," sdělil náměstek Hrvol. Nevylučuje, že v budoucnu by Most mohl opět mít svého městského architekta na plný úvazek, ale zatím je to jen úvaha k další diskuzi.