Radnice v Mostě vyhlásila veřejnou zakázku na rekonstrukci zavřeného kulturního domu Repre. Jedná se o nejdražší projekt v novodobé historii města. Vybraný generální dodavatel má změnit budovu na společenské a vzdělávací centrum, kde budou městská knihovna, víceúčelový sál, kino, restaurace, planetárium, šatny a další zařízení. Cena vzejde ze soutěže stavebních firem a odhaduje se na víc než tři čtvrtě miliardy korun. Zakázka zahrnuje i úpravu okolí kulturního domu, který stojí na náměstí Velké mostecké stávky v centru města. Termíny zahájení stavby a otevření nového Repre ještě nejsou známy. Bude se také jednat o způsobu financování.

„Stavba bude probíhat v celkem čtyřech etapách,“ sdělila mluvčí radnice Klára Vydrová. Na první etapu zastupitelstvo v letošním rozpočtu vyčlenilo 50 milionů korun. V plánu jsou nejprve práce na přízemní a vnější části komplexu včetně technologií, následovat budou stavební úpravy interiérů, instalace audiovizuální techniky a příprava gastro zařízení.

Kvůli složitosti nadlimitní zakázky si radnice najala odborníky na organizaci celé soutěže, která má dvě fáze. Firmy, které se chtějí o tendr ucházet, musejí předložit například reference, že v minulosti rekonstruovaly nejméně dva významné objekty za víc než 350 milionů korun. Žádost o účast v soutěži mohou podávat do 4. března. Těm, které splní kvalifikační podmínky, radnice 1. dubna zašle výzvy k podání nabídek. Zakázku vyhraje firma s nejnižší cenou, výběrová komise ale zohlední i nabídku rychlejší výstavby oproti požadavkům. Výsledek výběrového řízení má být znám na podzim.

Dokumentace k zakázce je velmi rozsáhlá, jen návrh smlouvy o dílo má skoro šedesát stran. Město jako investor si dalo do návrhu smlouvy podmínku, že je oprávněno od smlouvy odstoupit, pokud do 180 dnů od platnosti dohody nedostane na rekonstrukci Repre dotaci. Radnice chce získat peníze z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021 až 2027, který nabízí pomoc při revitalizaci regionálních knihoven. Město v návrhu smlouvy zároveň připouští, že nebude schopno modernizaci Repre financovat, pokud mu dotační orgány neschválí příspěvek na Repre minimálně ve výši 50 procent z ceny díla.

Rekonstrukce Repre se chystá řadu let. Přípravu projektu doprovázely spory a pochybnosti. Radní nejprve čelili kritice, že na tak významnou budovu v centru nevyhlásili otevřenou architektonickou soutěž. Nedávno obdrželi petici s 2 200 podpisy obyvatel Mostu a jiných měst a obcí. Petenti, k nimž patří i odborníci, nesouhlasí se stěhováním městské knihovny do Repre, protože schválený standardní projekt se podle nich pro knihovnu nehodí a opuštěné účelové budově knihovny na sídlišti pod Šibeníkem by hrozil zánik.

„Vypadá to, že město chce i přes velké finanční výpadky v rozpočtu města způsobené koronavirem zahájit rekonstrukci Repre, což v důsledku bude znamenat i přestěhování knihovny. Zdá se, že petice neměla na rozhodování rady města žádný vliv,“ komentoval zakázku opoziční zastupitel Adam Komenda.

Žádné městské vládě se technicky zastaralé Repre z roku 1984 nepodařilo zrekonstruovat. Projektů bylo několik, včetně jednoho soukromého, ale na stavbu nikdy nebyly peníze ani dotace. Náklady se odhadovaly podle rozsahu prací na 80 až 400 milionů korun. V minulosti se uvažovalo i o demolici. V objektu jsou největší taneční sál v regionu, planetárium a nefunkční kino. V roce 2008 se plánovalo přestěhovat do Repre Divadlo rozmanitostí a v podzemí vybudovat parkoviště.

Zatím nejdražší po roce 1989 byly v Mostě rekonstrukce koupaliště a sportovní haly, které nepřevýšily sumu 300 milionů korun.

Bývalý Oblastní dům kultury horníků a energetiků vznikl jako náhrada za Hornický spolkový dům (Repre), který stál v letech 1923 - 1980 ve starém Mostě. Současné Repre patří podle architektů k cenným budovám modernistického Mostu, který vznikl na zelené louce.