Tvůrci parku věnovali velkou pozornost také lavičkám. V parku bude 10 kusů takzvaných typových laviček s opěrkou zad a dále šest kusů autorských laviček v hledišti. Lavičkami jsou lemovány betonové terasy - jde o různě dlouhé prefabrikované betonové bloky. U multifunkčního hřiště budou lavice, které oživí stávající objekt vzduchotechniky.

Lavičky jsou ocelové konstrukce se sedáky a opěrkami z dřevěných hranolů. Lavice podél betonových teras jsou, jak bylo zmíněno, z betonových prefabrikátů. Ostatní atypický mobiliář je rovněž z ocelové konstrukce se sedákem z dřevěných hranolů.

Zavřený kulturní dům Repre v Mostě. Ilustrační foto
Kdo a za kolik opraví Repre? O největší zakázku v Mostě usiluje pět firem

A kde budou lavičky stát? Koncepce rozmístění je následující: podél asfaltových propojek směřujících parkem od severu k jihu jsou umístěny typové lavice od příslušného dodavatele. V rámci specifických ploch v parku pak vstupuje do hry autorský mobiliář, ať už se jedná o hlediště u pódia, kolem vodního prvku, v rámci multifunkčního hřiště či podél betonových teras.

Při volbě laviček pro park se projektanti řídili hierarchií cestní sítě. Příčné trasy vedoucí od východu k západu jsou navrženy z betonových teras s kartáčovaným povrchem. Tyto trasy jednak respektují hlavní směry pro průchod parkem (spojují třídu Budovatelů s ulicí Bělehradská) a zároveň zpřístupňují hlavní prvky v parku (vodní prvek, objekt kavárny, pódium a domek správce, památník padlým či multifunkční hřiště).

Zdroj: Martin Vokurka

Asfaltové cesty respektují podélný pohyb od severu k jihu a tvoří v tomto směru propojky hlavních teras. Této chronologii podřídili projektanti i volbu a charakter mobiliáře.

Architektonické řešení parku Střed může nastavit standard kvality použitého mobiliáře v okolí. Například třídu Budovatelů bude nově lemovat stejný typ laviček, jaký je navržen pro park.