Aktivisté vbílých košilích s černou smuteční páskou se začnou scházet ve 13 hodin u mosteckého nádraží, anarchisté o hodinu dříve u sportovní haly. Loni anarchisté házeli na radikály zápalné lahve, které dopadly k policejním vozům. Policie tehdy zadržela 11 osob.

Sledujte pochod on-line na stránkách mosteckého deníku. Ve chvíli, kdy se začnou anarchisté scházet u sportovní haly vám nabízíme on-line zpravodajství aktualizované po několika minutách.

11.48 - Na mosteckém nádraží se shromažďují televizní štáby, je zde zhruba 6 policejních antonů a další desítky policistů před nádražím. Zatím je všude klid, účastníci pochodu zatím nedorazili. Deník nyní zjišťuje, jaká je situace před sportovní halou v Mostě.

12.15 - Nad severní částí Mostu létá policejní helikoptéra. Asi 60 anarchistů se sešlo u mostecké sportovní haly, nemají svého mluvčího, zatím tedy nejsou organizováni. "Sešli se tu lidé, kteří nesouhlasí s fašismem," řekl jeden ze shromážděných. Polovina lidí zde je maskována, mezi nimi je i několik dívek. Jsou zde dva policejní antony. Nálada v parku je klidná, na lidech je však vidět nervozita.

12.20 -Na mosteckém nádraží se již také začínajíscházet pravicoví radikálové. Podle neoficiálních informací je jich zde zhruba pět desítek a nyní jsou v jedné hospodě u nádraží. Policie vše monitoruje.

12.24 - SKupina těžkooděnců přichází ke skupině shromážděných lidí před sportovní halou. Antifašisté dostali zprávu, že se k nim blíží radikálové. Podle původního plánu chtěli antifašisté zablokovat autobus, ve kterém pojedou pravicoví radikálové na hřbitov. Od tohoto plánu ale zdá se ustoupili. Antifašistéasi půjdou na hlaví třídu.

12.33 - Dvacet těžkooděnců uzavřelo na 70 antifašistů v parku u sportovní haly a požadují od nich občanské průkazy. Někteří antifašisté se brání, ale nakonec doklady ukazují. Situaci sleduje i policejní expert na extremismus. Ke sportovní hale přijíždí policisté na koních. Antifašistě jsou zatím relativně v klidu, někteří drží štíty s antifašistickými znaky, jiní transparenty s nápisy, ostatní sedí a vyčkávají. Novináři i televizní štáby museli od shramážděného davu ustoupit a situaci sledovat pouze z povzdálí.

12.49 - Asi dvacet antifašistů, které již policisté zkontrolovali v parku před sportovní halou, se vydalo na cestu ke kostelnímu hřbitovu. Sem mají také autobusem dorazit pravicoví radikálové. Zbylých zhruba 50 antifašistů stále ještě policie legitimuje, natáčí na kameru a fotografuje. Nad odtrženou skupinkou antifašistů krouží policejní vrtulník. Ve městě i u sportovní haly je zatím klid, antifašisté se nachávají již legitimovat bez řečí. Deník nyní sleduje skupinku mířící ke kostelnímu hřbitovu.

12.56 - Policie rozpustila zbylou skupinu antifašistů, nechala je volně procházet po městě. Kroky antifašistů míří po třídě Budovatelů ke kostelnímu hřbitovu. V současné chvíli se první skupina antifašistů zastavila na mostě ke kostelu a debatují s policisty.Dopravu na kruhovém objezdu u mostu ke kostelu řídí dopravní policisté, z okolních domů lidé průvod pozorují. Skupinky romů pozorují dění z povzdálí. Policie soustředí většinu svých sil ke kostelu, kde pravděpodobně dojde k setkání pravicových radikálů a antifašistů.

13.10 - Na nádraží přijíždí na 150 radikálů, vlastenců či účastníků pochodu pro Miloše Reha. Policie se tedy soustředí sem. Je zatím klid. U kostela je situace napjatější, policisté zabránili antifašistům přístup ke kostelu, k potykám ještě nedošlo, antifašisté se zastavili a v současné chíli se pohybují mezi mostem ke kostelu a sportovní halou. Skupinka antifašistů je také u zimního kostela, kde je hlídají policisté na koních i samotní policisté. Ve městě je relativní klid.

13.26 - Stopadesátičlená skupina pravicových radikálů je shromážděna před mosteckým nádražím, hlídá je kordon policistů. Na pomoc přijeli i němečtí policisté.Podle neoficiálních a nepotvrzených informací se někteří z antifašistů měli snažit dostat ke kostelu přebroděním řeky Bíliny, to se jim však nemělo povést. Policejní vrtulník není slyšet ani vidět, všude je relativní klid.

13.33 - Situace se vyhrotila. Před mosteckým nádražím stojí 150 radikálů, na proti nim zhruba 6O metrů stojí antifašisté. Ti jsou v menšině, je jich asi o polovinu méně. Všude jsou slyšet hesla "Antifa!" a jiné. Policie velmi rychle dokázala zabránit střetu obou skupin pomocí těžkooděnců a koní. Je připraven autobus, který má odvézt radikály ke hřbitovu. Zatím nedošlo k žádné větší potyčce mezi policisty a aktivisty, ani mezi oběma skupinami.

13.51 - První autobus s pravicovými radikály odjel ke kostelnímu hřbitovu, do druhého právě nastupují další radiálové. Policie vyhrocenou situaci mezi antifašisty a radikály zvládla, antifašisté zmizeli neznámo kam, zřejmě se pohybují v prostoru u nádraží jen v menších skupinkách. Deníku řekl k situaci pár slov zástupce ředitele Okresního ředitelství PČR v Mostě Jaroslav Káninský. Podle něj je letošní průběh pietního pochodu nejrizikovější ze všech v minulých letech. Do Litvínova, kde by měl pochod končit, přijede policistům posila chomutovských policistů. Pravicové radikály i antifašisty budou policisté monitorovat dlouho do noci. Radikálové mají po pochodu zamířit do jedné z mosteckých resturací, jméno této restaurace policisté podle Káninského znají, nechtějí ho však zveřejnit. Podle Káninského zatím nikdo nebyl zatčen ani nebyl porušen zákon. Došlo pouze k ústním potyčkám, které se policistům dalřily usměrňovat. Situaci přihlížejí i němečtí pozorovatelé, pochodu se zúčastní i "tvrdé jádro"českých i německých radikálů.

14.03 - Začala pieta radikálů za zemřelého Miloše Reha, který byl před osmi lety pobodán Romem a následně zemřel. Na kostelním hřbitově je asi 150 pravicových radikálů, kteří uctívají památku zasnulého zapálením svíce a pokládáním květin. Anarchisté zde nejsou. Nejsou tu ani policisté, ti vše monitorují z povzdálí. Na hřbitově je absolutní klid.

14.14 - Právě zkončila minuta ticha při pietě pro Miloše Reha na kostelním hřbitově. Velká část pravicových radikálů nastupuje do autobusů a odjíždí do Litvínova menší část ještě zůstala u hořících svíček na hřbitově. Celá pietní akce proběhla v absolutním klidu, ukázalo se, jak jsou radikálové dobře organizovaní - "Buďte prosím potichu, jestli chcete demonstrovat, jděte pryč," uvedl na začátku piety jeden z pořadatelů. Na jeho pokyn všichni ztichli a pieta proběhla v absolutním klidu. Nerušili jí ani policisté, ti vše hlídají z povzdálí. Zatím Deník nemá informace, kde se nacházejí antifašisté. Další informace přineseme již z Litvínova, kam se redaktoři Deníku přesouvají spolu s pravicovými radikály.

14.26 - Jeden z fotoreportérů celostátních novin byl svědkem situace, kdy auto zřejmě pravicových radikálů, najelo do dvou antifašistek na kruhovém objezdu u bl. 100. Obě dívky jsou nyní v sanitce. Řidič vozidla po kolizi zaparkoval poblíž, v té chvíli na něj chtěli zaútočit další antifašisté, policie jim v tom vša zabránila. Policie situaci potvrdila, řeší ji, ale zatím ji v žádném případě nechce dávat do souvislosti s pietním pochodem.Není totiž potvrzeno, zda řidič je skutečně radikál a zda dívky přejel úmyslně. Vozidlo se pakvydalo směrem na Bílinu, policejní vozy jej pronásledují.

14.40 - Policie neponechává nic náhodě, právě zablokovala hlavní silnici z Mostu do Litvínova v místě křižovatky před Litvínovem, dopravu směrujeme odbočkou na Podkrušnohorskou ulici. Část radikálů je již na litvínovském autobusovém nádraží.

14.50 - Všechny silnice k autobusovému nádraží v Litvínově jsou uzavřené, nad nádražím krouží helikoptéra, jsou zde desítky těžkooděnců, policistů na koních i městských strážníků. Skupina radikálů je zatím shromážděna u místního občerstvení, čeká na zbytek radikálů, kteří v následujících minutách dorazí autobusem za nimi. Antifašisté tu nejsou. Zde, u autobusového nádraží, se uskuteční druhá pieta za Miloše Reha. V těchto místech byl totiž pobodán Romem.

15.09 - Podle neověřených informací byla jedna ze sražených antifašistek propuštěna po ošetření z nemocnice, druhá tam zůstává na pozorování. Řidič vozidla, které dívky srazilo, měl být zadržen. Na litvínovské autobusové nádraží dorazil další autobus s radikály, policie celou situace sleduje, je přítomen i antikonfliktní tým, antifašisté zde nejsou, zřejmě zůstali v Mostě. Na otázku Deníku, zda policie hlídá převážně radikály se policie ohradila, že monitoruje celou situaci v Mostě i v Litvínově a má celou situaci pod kontrolou. Po pietní akci radikálů na autobusovém nádraží se vydají na průvod do centra Litvínova, zde by měla celá pietní akce skončit. Podle našich informací se radikálové dále přesunou do jedné z mosteckých restaurací.

15.31 - Právě byl ukončen emotivní projev hlavního pořadatele akce u plotu na litvínovském autobusovém nádraží. Naslouchalo mu na dvě stovky pravicových radikálů. Projev skončil zvoláním hesla: nic než národ. Nyní se radikálové formují do řad a chystají se k pochodu do centra Litvínova, což je vlastně vyvrcholení celé dnešní akce a zároveň tak pietní průvod ofociálně skončí. Průvod radikálů město Litvínov povolilo. Pokud však dojde k porušení zákona, policisté jsou připraveni okamžitě zasáhnout. Antifašisté zde nejsou.

15.39 - Během pochodu z litvínovského autobusového nádraží do centra došlo ke slovní přestřelce mezi mladíkyschovanými na jednom z balkonůblízkéhodomu, kteří začali na průvod radikálů vykřikovat "Antifa!". Radikálové naro reagovali dalšími hesly i vulgárními výrazy. Hlavní pořadatel vyzval skupinu ke ztišení. Nyní je vše opět v klidu a průvod se blíží k obchodnímu domu Prior za doprovodu policistů.

15.43 - Jeden z radikálů vystoupil z davu a hodil nějaký předmět na skupinku mládeže, která pravděpodobně raikály slovně napadala. Ostatní radikálové začali volat heslo "Nic než národ" a tleskali. Nyní jsou již radikálové na náměstí v Litvínově. Antafašisté zde nejsou.

15.48 - Průvod radikálů se ocitá před litvínovskou radnicí, ke visí vlajka EU. Pod ní dav skanduje heslo "Čechy Čechům". Je zde více jak 200 pravicových radikálů. Ulice vedoucí k radici jsou zablokované policisty.

15.58 - Před radnicí v Litvínově se koná projev předsedy vlastenecké fronty, který kritizuje Romy - označuje je za Cikány, politiky a místostarostu Litvínova. Projev občas přeruší a podpoří výkřiky "Nic než národ". Desítky Litvínovanů projevu přihlížejí.

16.00 - Právě byla oficiálně ukončenapietní akce za Miloše Reha. Pravicoví radikálové nastupují do autobusů a odjíždějí do Mostu. Redaktoři Deníku budou situace v Mostě i nadále sledovat, v případě nějakého konfliktu či vyhrocené situace budeme na internetových stránkách bezprostředně informovat.Průvod v Mostě i v Litvínově občas doprovázely zvědavé malé děti, v těchto chvílích je zapotřebí vyzvat rodiče, aby své děti hlídali, může kdekolidojít k pro něnebezpečné situaci. V pohotovosti nadále zůstává i policie, střet radikálů s antifašisty není vyloučen.

17.40 - Velká většina pravicových radikálů již odjela vlakem do svých domovů, menší část ještě čeká na vlak, zbytek zůstává v jedné z mosteckých restaurací.

19.29 - Policisté vydávají tiskovou zprávu podle té policisté během opatření zadrželi 4 osoby, u kterých vzniklo podezření ze spáchání trestných činů. U tří mladíků se jedná o trestný čin podpora a propagace hnutí směřující k potlačení práv a svobod občanů. Jednaosoba je podezřelá ze spáchání trestného činu útok na veřejného činitele a dále ze skutku, při kterém došlo k „najetí“ osobním vozidlem do dvou dívek. Pachatel z místa ujel, policisté jej však vzápětí dopadli. U poškozených se jedná o zranění, které je předběžně hodnoceno jako lehké. Jednání řidiče je v tomto případě posuzováno jako podezření z pokusu trestného činu ublížení na zdraví.(pozn.red. - text zprávy: policejní mluvčí Alena Bartošová)