Návrhy na neplatnost referenda vznesli u krajského soudu obyvatelé Lišnice Jiří Kroupa a Zdeněk Hrabák. „Domnívám se, že toto rozhodnutí a celý průběh referenda nebyl ve shodě s platným zákonem,“ sdělili soudu shodně oba lišničtí žalobci.

Hrabák uvedl, že první zasedání okrskové komise neproběhlo v zákonné lhůtě a že obec nesplnila ani termín pro oznámení doby a místa konání referenda.

„V daném případě skutečně tato komise zasedala předem v lhůtě kratší než předpokládá zákon o místním referendu. Tato skutečnost ovšem dle názoru soudu představuje pouze formální porušení zákonnosti ze strany starosty obce Lišnice, které neovlivnilo výsledek referenda,“ vysvětlila předsedkyně senátu Dagmar Štullerová. Okrsková komise byla způsobilá ke své činnosti. Soud nezjistil sebemenší pochybení této komise. Oznámení o referendu bylo podle soudu vyvěšeno v řádném termínu, navíc lidé dostali o lidovém hlasování informace v Lišnickém občasníku.

Zamítnuta i druhá žaloba

Podle Kroupy zase došlo ke střetu zájmů u podnikatelky Elišky Silberové, protože byla členem okrskové komise. „Mohla svým jednáním ovlivnit ostatní členy této komise tak, aby jednali v její prospěch,“ napsal v žalobě Kroupa.

„Tuto námitku soud vyhodnotil jako čistě spekulativní a ničím nepodloženou. Z formálního hlediska nic nebránilo tomu, aby Eliška Silberová byla delegována mezi členy příšlušné okrskové komise,“ vysvětlila soudkyně Štullerová.

Jiří Kroupa dále uváděl, že Silberová se svým správcem ovlivňovali lidi před hlasování tím, že „obcházeli předem vytypované osoby, předávali jim lahve alkoholu a zvali je k referendu“. Ani tuto námitku soud neshledal důvodnou. Příslušný předpis prý nezakazuje provedeným způsobem vést kampaň pro místní referendum. „Vedle Elišky Silberové mohl každý iniciovat svoji kampaň na podporu svého názoru, aby si zajistil jeho prosazení u ostatních oprávněných hlasovat v místním referendu,“ sdělila Dagmar Štullerová.

„Obec postupovala vyváženým a zákonným způsobem, nesnažila se ve svých krocích stranit žádné ze zúčastněných stran a plně zachovala právo všem oprávněným osobám svobodně projevit svou vůli,“ sdělil starosta Lišnice Petr Pillár.

Jak hlasování dopadlo?

V referendu přišlo 12. září hlasovat 115 z přibližně dvou stovek oprávněných voličů, tedy více než 66 procent obyvatel. Z toho bylo 108 platných hlasů. Přepočteno na procenta – 62,06 %. Aby bylo referendum platné, bylo zapotřebí více než 35procentní účasti. Pro změnu územního plánu se vyslovilo 36,2 % voličů (63 hlasů), odmítlo ji 25,86 % lidí (45 hlasů). „Výsledek referenda je pro rozhodnutí zastupitelstva závazný, musí se jím řídit,“ uvedl starosta Lišnice Petr Pillár.