„Bude zahájena v souladu s vydaným stavebním povolením ve zbývajícím úseku Lovosice Řehlovice, a to od tunelu Prackovice po mimoúrovňovou křižovatku u Řehlovic," uvedla k tomu tisková mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

„Celková cena stavby dle uzavřené smlouvy o dílo činí více než 9,85 miliardy korun bez DPH. Předpokládaná doba stavby je v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo stanovena na 32 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení a předání staveniště zhotoviteli stavby," dodala Ledvinová.

Jak doplnil René Poruba, který je pověřen vedením ŘSD, nejsložitější stavbou bude mimoúrovňová křižovatka. „Její stavbu s ohledem na významnou časovou náročnost a složitost dopravních opatření zahájíme bezprostředně po nabytí právní moci stavebního povolení."

Podle Poruby se jinak zbývající úsek dálnice z hlediska výstavby dělí do šesti samostatných částí. „Původně jsme předpokládali zprovoznění jako celku, ale kvůli stávající situaci je zprovozníme ve dvou etapách, nejprve od mimoúrovňové křižovatky Lovosice po mimoúrovňovou křižovatku Bílinka, asi 3,8 kilometru a poté zbývající část od mimoúrovňové křižovatky Bílinka po mimoúrovňovou křižovatku Řehlovice."

Na to čeká celá řada obcí na objízdných trasách. Na Ústecku je nejznámější případ Vaňova a smrtonosného úseku od Lovosic do Ústí silnice I/30. Zemřelo na něm celkem 32 obětí za posledních pět let a na všech objízdných trasách celkem 52 lidí, včetně této silnice.

„Na té silnici je to fakt o život," popisoval své zkušenosti řidič Milan Novosad. „Kdyby tam alespoň lidi dodržovali předpisy, ale několikrát jsem byl svědkem, jak tam nějaký blázen předjížděl v zatáčce. Včetně kamionů, ty to dělají taky."

Dostavba propojí už hotové úseky Řehlovice Trmice a Trmice hranice ČR/SRN. ŘSD předpokládá, že tím značně poklesne intenzita dopravy na objízdných trasách. „Předpokládáme, dle zpracovaných modelů dopravy, že z obou úseků zcela zmizí tranzitní doprava," dodal Poruba. „V dotčených obcích předpokládáme úbytek o 11 až 13 tisíc vozidel za 24 hodin."