„Vzhledem k tomu, že odbor sociálních věcí a školství neobdržel od České školní inspekce ani od školské rady návrh na vyhlášení konkurzu, rada města prodloužila oběma ředitelkám funkční období do 31. července 2020," uvedl starosta Litvínova Milan Šťovíček.

Právě na Radku Jirkovskou a Evu Sekyrkou se vztahuje školský zákon, který platí od 1. ledna 2012. Ten upravuje délku funkčního období ředitelů škol. Řediteli, jenž vykonává funkci od doby nabytí zákona nepřetržitě po dobu kratší než tři roky, končí výkon práce na daném místě k poslednímu červenci letošního roku.

Zřizovatel škol, v těchto případech město, může v posledních šesti měsících před koncem pracovního poměru vyhlásit konkurz, pokud tak neučiní, prodlouží se funkční období ředitelů automaticky o šest let.