Rampa je ve spodní části oplocena a je na ní dočasné dřevěné zábradlí, protože to původní hrozilo pádem.

Radnice hodlá v příštím roce pokračovat ve stavební úpravě okolí. "Chodí tam poměrně dost lidí,“ uvedl náměstek primátora Marek Hrvol. Druhá etapa má zahrnout revitalizaci horní části veřejného prostranství, na které se připraví projektová dokumentace. Počítá se s novou dlažbou a s odstraněním bývalého okrasného bazénku s fontánou, který dnes slouží jako záhon.