Nové Rákosníčkovo hřiště tak vznikne ve Višňové ulici mezi objekty KFC a obchodem s nábytkem v bezprostřední blízkosti Lidlu. Změna umístění byla rovněž doporučena odbornou pracovní skupinou pro architekturu a urbanismus města. Podle ní je lokalita ve Višňové ulici z hlediska širších urbanistických souvislostí, charakteru území, vazeb na okolní zástavbu a celkového potenciálu přilehlého veřejného prostoru mnohem vhodnější.

„Pro toto místo jsme se nakonec rozhodli kvůli nerovnosti terénu v ulici Jiřího z Poděbrad. Také jsme chtěli vyslyšet slova hlasujících Mostečanů, kteří hlasovali právě pro prodejnu ve Velebudické ulici,“ řekl primátor města Mostu Jan Paparega.

Zahájení stavebních prací je naplánováno na červen. Rákosníčkovo hřiště nabídne dětem k aktivnímu hraní velkou prolézačku, pískoviště, šikmou horolezeckou stěnu, lanovou překážku. Chybět nebude ani kolotoč a různé druhy houpaček.

Klidovou zónu uvnitř hřiště s nízkým plůtkem pro bezpečný pobyt dětí doplní domeček a dostatek laviček.