Přitom lidé v této lokalitě, stejně jako jinde, mají dost možností, jak se odpadů vyprodukovaných jejich domácnostmi zbavit. „Technické služby zde uklízejí každý pracovní den, město se proto rozhodlo deset dní za bytovým domem neuklízet, aby se přesvědčilo o přístupu obyvatel k nakládání s odpady. Výsledek je naprosto alarmující!“ konstatoval primátor města Mostu Jan Paparega.