Předpokladem pro výkon funkce je dosažení věku 18 let, státní občanství ČR, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost nebo ovládání jednacího jazyka. Zájemce o tuto pozici musí mít vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, výbornou znalost ekonomické oblasti a rozpočtování veřejné správy a velmi dobrou znalost práce na PC. Výborné organizační a řídící schopnosti.

Vedení města vyžaduje nejméně tříletou praxi.

Zájemci mohou podávat přihlášky do výběrového řízení do 21. ledna do 12 hodin.