Tajemník městského úřadu Josef Skalický rozpracovával dvě možnosti, které přicházely vhod – hromadné SMS a obecní rozhlas. Městští radní se tento týden přiklonili k rozesílání SMS, přičemž by se dále pracovalo také na realizaci obecního rozhlasu. „Výhodou systému SMS jsou nízké pořizovací náklady. SMSky by dostávali registrovaní uživatelé, přičemž systém nemusíme využívat jen v krizových situacích," uvedl tajemník Josef Skalický. Systém by umožňoval různé „vychytávky", například informovat občany jen v určité části města, třeba při odstávce vody.

Město by zároveň chtělo zpracovat takzvanou studii proveditelnosti obecního rozhlasu. „Tato varianta je časově podstatně náročnější a finančně nákladnější. Studie proveditelnosti je nezbytná z důvodu nejednotnosti trhu. Některá firma nabízí systém za 2,7 milionu, jiná za deset. Někdo říká, že bychom potřebovali 170 tlampačů, jiný zase, že by jich bylo potřeba 250," doplnil Josef Skalický.

Navržený postup radních, tedy přijmout variantu SMS hned a na rozhlasu dále pracovat, musejí schválit zastupitelé na svém listopadovém zasedání. Pokud budou s návrhy souhlasit, mohl by systém rozesílání SMS začít fungovat do dvou měsíců, tedy někdy na přelomu ledna a února.