Radní na své schůzi rozhodli, že doporučí zastupitelům schválit uzavření kupní smlouvy s prodávající společností EUROMIT o koupi pozemků a bytových domů v ulici J. V. Sládka (bl. 31) a v ulici J. Seiferta (bl. 34 a 35) za celkovou smluvní kupní cenu ve výši 12 milionů korun.

"Domy byly postaveny a zkolaudovány v letech 1953 – 1955. V současné době jsou neobyvatelné, zničené vandaly a bezdomovci. Domy nemají vnitřní vybavení, okna ani dveře, jsou to jen holé, zděné konstrukce. Vstupy do domů a okna v nižších patrech jsou z důvodu bezpečnosti zazděné," uvedli radni v úterý večer v tiskovém prohlášení.

Na problémové domy si od začátku letošního roku stěžují obyvatelé sousedních opravených domů. Podrobnosti včetně videa a fotogalerie najdete ZDE.

Co město s domy udělá, není ještě známo. Mohlo by je s pomocí dotace od státu zbourat a nahradit třeba parčíkem, nebo je opravit a nabídnout seniorům či mladým rodinám jako startovací byty.

O čem ještě jednala městská rada

• Radní vzali na vědomí informaci o průběhu otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek formou elektronické aukce na dodávky elektrické energie. Veřejná zakázka byla rozdělena na dvě části, dodávky elektrické energie v oblasti vysokého a nízkého napětí. Vítězem první části se stala společnost CENTROPOL ENERGY, a. s. s cenovou nabídkou 10 357 051,20 Kč bez DPH. Vítězem druhé části je firma EP ENERGY TRAIDING s cenovou nabídkou 7 822 257,38 Kč bez DPH. Celková úspora za všechny sdružené organizace (kromě města Mostu jako centrálního zadavatele jde o příspěvkové organizace a společnosti založené městem, stejně jako šest okolních obcí) a dva roky plnění činí více než 4 mil. Kč bez DPH oproti předchozímu období.

• Vyhlášena bude veřejná zakázka na Přechod pro chodce na silnici I/27 v Mostě – Čepirozích. Předmětem zakázky bude také rekonstrukce zastávkových pruhů pro MHD, nástupiště, úpravy chodníkových ploch a zeleně, osvětlení chodníku a odvodnění zpevněných ploch.

• Vyhlášena bude veřejná zakázka na Služby mobilního operátora mezi statutárním městem Most, organizacemi jím zřízenými či založenými a okolního obcemi. Důvodem je blížící se konec smlouvy, a to do 31. 12. 2016.

• Vyhlášena bude veřejná zakázka na nákup automobilu.

• Radní schválili smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt Revitalizace sídlištní zeleně na Výsluní. Smlouva obsahuje informaci o poskytnutí dotace v celkové výši 3 284 200,50 Kč (tj. 75% z celkové částky).

• Na vědomí vzali radní zrušení společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a. s. a z funkce likvidátora odvolává k 31. 12. 2015 Jaroslava Kudrličku.