„Z ulice Jaroslava Seiferta byl přemístěn do ulice České v pondělí 14. května,“ sdělila Radmila Henychová z odboru dopravy a komunálního hospodářství na Magistrátu města Most, kde se vyhodnocují výsledky těchto měření. Od pondělí 14. května do neděle 20. května projelo touto ulicí přesně 27 868 vozidel. Nejvíce jich projelo v pátek 18. května, celkem 5 037 řidičů. Ve většině případech řidiči dodržovali nejvyšší povolenou rychlost, která je v České ulici 30 km/hod. Ve statistikách mosteckého magistrátu je ale také uvedeno, že řidiči nerespektují dopravní předpisy. Sto třicet vozidel projelo ulicí v 50kilometrové rychlosti, třicet dva vozidel v 60kilometrové a 10 řidičům byla naměřena rychlost přes 70 kilometrů v hodině.