„Teď obejdu všechny třídy a něco tam řeknu," říká ředitelka školy Eva Sekyrková, když velké hodiny ukážou osm hodin a rozezní se zvonění. V každé ze tříd popřeje žákům, aby měli pěkné prázdniny, a poděkuje kantorkám a jejich asistentkám. Pak od ní dostanou všichni žáci pusu. „Jsme tu jedna velká rodina," usmívá se ředitelka. Někde je slyšet i hudba. Malé děti si ještě před odchodem domů zatančí s paní učitelkou.

Eva Sekyrková všude připomene, že prázdniny tu budou mít o týden delší. Do školy se vrátí až 8. září. „Bude se tu hodně pracovat. Dělat budou například hydroizolaci," vysvětluje.