„Můj pejsek Dick byl problémový, byl agrasivní. Nyní se trochu změnil, ale hlavně jsem se já naučila, jak ho mám usměrnit,“ řekla účastnice kurzu Eva Andrejková. Právě změna chování majitelů k psovi byla jedním z cílů kurzu. „Lidé se naučili se psy zacházet. Zjistili, že namají doma jen módní doplněk nebo kus nábytku, ale že je to živý tvor, se kterým se dá pracovat,“ uvedl hlavní psovod Miroslav Kafka, který sobotní soutěž vedl v převleku za Šťabajznu Amálii. Lidé totiž nepřišli jen soutěžit, ale také se bavit.
Soutěžící museli se svými mazlíčky zvládnout chůzi u nohy, obrat na místě, hlídání vuřtu nebo povely jako sedni, lehni a štěkej.
Punťova psí škola bude pokračovat dalšími kurzy. Jejich kapacita je však již skoro naplněna.

Sedmnáct prvních absolventů absolvovalo se svými psy různé dovednostní disciplíny. Veřejností (i soutěžícími psy) byla nejvíce kvitována soutěž nazvaná HLÍDEJ BUŘTA. Psovod dostal za úkol odložit svého psa před misku svoňavým buřtem a nechat ho o samotě. Diváci tipovali, který pes buřta sní či který vydrží. Ne všichni odolali lákavému vzhledu a vůni a do pochoutky se přes přísný pohled (vzdáleného) majitele sradostí pustili. Byli ovšem i tací psi, kteří se vší silou vůle udrželi na uzdě a potěšili tak nejvíce svého majitele – buřt předaný majitelem po skončení disciplíny jim byl odměnou dvojnásobnou.

Protože se jednalo o regulérní soutěž, výkony posuzovala porota, a to ve složení JUDr. Hana Jeníčková – náměstkyně primátora, Alena Erlitzová – členka zastupitelstva města Mostu, Miroslav Fencl – člen rady města Mostu a Ing. Bronislav Schwarz – ředitel MP Most.

Výsledky:

1. místo Václav Gaertner pes AKI

2. místo Marcela Nováková Beruška

3. místo Barbora Strejcová Sam

Talent Alena Malátová Elina

Sympaťák Marcela Nováková Beruška

Cíle psí školy:

  • zvýšení zájmu mosteckých chovatelů psů o čistotu města
  • připomenutí povinností chovatelů psů ve městě (veterinární prohlídky, poplatky za psa apod.)
  • snížení počtu volně pobíhajících psů
  • snížení počtu toulavých a opuštěných psů
  • zvýšení bezpečnosti občanů
  • zvýšení vědomí občanů o tom, jak reagovat při kontaktu se psem a bezprostředně po té
  • zvýšení vědomí občanů o potřebách psů a jejich chovu ve městě

Ze závěrečných slov jak členů poroty, dále hlavních strůjců projektu preventistky MP Most Lucie Jungmannová a vedoucího psovoda Miroslava Kafky, tak i vneposlední řadě zástupců soutěžících jednoznačně vyznělo, že hlavní cíle projektu Punťa byly splněny.