Pět hodin pozorování, počítání. A výsledek? 5 755 ptáků 23 druhů. Vše u Jezera Most. V bývalé mrtvé krajině, nyní oceňované oživlé divočině. „Výsledky jsou velice potěšující," říká po lednovém sčítání ptactva Jaroslav Bažant, ornitolog Oblastního muzea v Mostě.

Monitoring byl součástí mezinárodního sčítání vodních ptáků (International Waterbird Census IWC). Do celosvětové akce koordinované v ČR Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze se opět zapojili členové Ornitologického klubu při mosteckém muzeu.

Jezero Most patří k nejvýznamnějším zimovištím vodních ptáků v České republice, jak počtem zjištěných jedinců, tak počtem druhů.

Mezi spočtenými ptáky dominovaly tři druhy racků (cca 3200 jedinců) a lysky černé (cca 2000 jedinců). Pozorovatelé zaznamenali i 24 labutí velkých, 81 hus velkých, 85 kachen divokých, 10 kopřivek obecných, 155 poláků chocholaček, 62 hoholů severních, 37 morčáků velkých, 42 kormoránů velkých, 8 volavek popelavých, 4 volavky bílé, 33 potápek roháčů, 1 ledňáčka říčního a další druhy.

Podle ornitologa bylo největší vzácností pozorování dvou druhů severských kachen, které většinou zimují na Baltu a jen občas vzácně přezimují na vnitrozemských nezamrzlých vodách. „Jednalo se o tři turpany hnědé a tři hoholky lední. Zejména hoholky se v Česku vyskytují zřídka, uváděno bývá méně než deset ptáků za rok," upozornil ornitolog.

Odborníci doufají, že čilý stavební ruch, který má letos vypuknout na březích jezera a následné sportovně rekreační využití této vodní plochy, nebude mít na zimní výskyt ptáků negativní dopad a Jezero Most zůstane i nadále jejich pohostinným útočištěm. Čtěte také V Mostě se připravuje stavba nového mostu přes řeku

Sčítání ptáků u Jezera Most.Zdroj: D. Pícová

JEZERO MOST. Mezinárodní sčítání vodních ptáků (IWC) na Jezeru Most proběhlo v sobotu 14. ledna. Místní ornitologové výsledky zaslali republikovému koordinátorovi na pražské univerzitě. Jezero, kdysi uhelný důl, je dosud nepřístupné pro veřejnost. Foto: D. Pícová